Художньо-педагогічний факультет

Рівненський Державний Гуманітарний Університет
 • Про факультет
 • Вчена рада факультету
 • Наука і творчість

Художньо-педагогічний факультет був створений 25 березня 1991 року на підставі рішення вченої ради Інституту культури «Про реорганізацію факультету культурно-освітньої роботи». Першим деканом був призначений кандидат педагогічних наук, професор В.М.Годовський. Упродовж наступних років факультет очолювали доцент Ф.П. Герладжі, професор В.Г. Виткалов, професор В.В.Вербець. Зараз факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент Н.Б.Дзюбишина.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра, магістра галузей знань

02 «Культура і мистецтво», спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство, пам‘яткознавство»; 028 «Менеджмент соціокультурної сфери».

03 «Гуманітарні науки»   034 Культурологія.

На факультеті навчається близько 600 студентів денної і заочної форм навчання.

Освітній процес на факультеті забезпечують чотири творчі самобутні кафедри:

 • хореографії (в.о.завідувача кафедри – кандидат історичних наук, професор кафедри Л.М.Савчин);
 • культурології і музеєзнавства (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор В.Г.Виткалов );
 • образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор О.А.Сташук);
 • театральної режисури (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент В.О.Богатирьов ).

Висока якість освіти досягається завдяки плідній праці професорсько-викладацького колективу, до якого зокрема належать: Народна артистка України (Л.Т.Ізарова), Заслужені артисти України (Г.В.Цьомик, А.І.Куделя),   Заслужений діяч мистецтв України (С.Г.Забредовський), Заслужені працівники культури України (Н.Г.Шолудько, Б.І.Забута, С.І.Шевчук  (лауреат премії П.Чубинського),  Відмінники освіти України.

Студенти факультету мають змогу здобувати практичні знання та підвищувати свій фаховий рівень у галереї європейського живопису «Євро-Арт», обласному краєзнавчому музеї, обласному центрі народної творчості, міському парку культури і відпочинку обласної ради, міському будинку культури, у художніх майстернях Рівненського відділення Національної Спілки художників, у відділі етнографії обласного краєзнавчого музею та відділі мистецтв наукової бібліотеки, у театрах міста.

Студенти художньо-педагогічного факультету неодноразово були лауреатами та дипломантами міжнародних і всеукраїнських мистецьких фестивалів і конкурсів. Викладачі та студенти щорічно організовують виставки власних творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва як на теренах нашої Батьківщини, так і в інших країнах: Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині.

Гордістю факультету є його випускники, які працюють у театрах, студіях, ансамблях, школах мистецтв, училищах культури, музейних та архівних установах різних регіонів України, Польщі, Італії, Іспанії, Канади.

Факультет пишається своїм випускником Олександром Храпаченком, Героєм України, Героєм Небесної Сотні, який віддав своє життя за краще майбутнє України

1.Дзюбишина Н.Б.   –  голова ради, декан художньо-педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;
2.Фрідріх А.В.  – заступник голови ради, заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;
3. Аксьонова Ірина Юріївна – секретар ради, старший викладач кафедри хореографії , Відмінник освіти України;
4.Волошина Л.П.   – заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри хореографії;
5.Богатирьов В.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри театральної режисури;
6.Виткалов В.Г. – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології та музеєзнавства;
7. Савчин Л.М. – кандидат історичних наук, доцент, професор, завідувач кафедри хореографії;
8. Сташук О.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
9.Тюска В.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології та музеєзнавства, голова профбюро факультету;
10. Шеретюк Р.М. – доктор історичних наук, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
11. Костюк Л.К. – кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та музеєзнавства;
12. Мельничук О.М. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театральної режисури;
13. Виткалов С.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології та музеєзнавства;
14. Ковальов Артем Юрійович – студентський декан, студент ІІІ курсу спеціальності «Хореографія»;
15. Карпець Віктор Петрович – голова профбюро студентів факультету, студент ІІ курсу спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури».

Програма звітної наукової конференції викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2017 рік Програма_2018 р

З в і т 

про діяльність студентського наукового товариства

художньо-педагогічного факультету за 2017 р.

У звітний період на художньо-педагогічному факультеті зроблено наступне:

– зібрано представників кожної з кафедр та ознайомлено з основними завданнями, що повинні стати пріоритетними в роботі товариства (жовтень);

– кафедри провели настановчі збори, на яких обрали відповідальних за роботу СНТ та затверджено плани роботи на 2017 рік.

У розрізі кафедр ситуація може бути представлена наступним чином:

– кафедра хореографії: голова СНТ – Н.Снопик. Куратор – викл. С.Рабченюк.

Голова СНТ Н.Снопик брала участь у науковій конференції у ЛНУ ім. І.Франка, опублікувала статтю у його науковому збірнику.

На засіданнях СНТ кафедри проведено семінари-практикуми з питань організації науково-дослідної роботи та бесіди з фахових наукових питань. Значна частина студентів і викладачів (37) взяла участь у ХІІІ міжнародній науково-практичній конференції, проведеній на кафедрі культурології і музеєзнавства.

кафедра декоративно-прикладного мистецтва: голова СНТ – І.Перетятько, куратор – доц. Кралюк Л.В.

Як свідчить інформація куратора, у звітний період проведено 3 наукових заходи, серед яких: ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія і виклики сучасності» (РДГУ, 25.10.2017 р.) (9 студентів);

– міжвузівська конференція «Реформація в історії західноєвропейського та українського мистецтва» (РДГУ-НУ «Острозька Академія») – взяло участь 10 студентів;

– кафедральна конференція «Актуальні мистецькі проблеми» (20.12.2017 р.) – заявлено 46 студентів.

кафедра театральної режисури : голова СНТ – доц. О.М.Мельничук

Проведено семінар-практикум з організаційно-технічних питань щодо підготовки наукових доповідей та публікацій; студенти взяли участь у Круглому столі режисерів та художніх керівників міжнародного юнацько-молодіжного театрального фестивалю аматорського мистецтва «ЛІХТАRT-2017»  у Рівненському ПДМ., а також відвідали низку майстер-класів під час проведення цього заходу. Студенти брали також участь у спільному україно-польському проекті «Обличчя, маски, пики», організованим Україно-польською Спілкою ім. Т. Падури (вересень, 2017 р.)

кафедра культурології і музеєзнавства: голова СНТ ст. ІІІ курсу В.Машлянка, куратор – доц. Костюк Л.К.

У звітний період проведено наступні заходи:

– маємо окрему сторінку з наукової роботи на сайті кафедри та в мережі Фейс-Бук. Подібна інформація постійно висвітлюється на сайті кафедри. Крім цього:

– на кафедрі друкується 3 науко-метричних збірника (3 мережі кожен), 2 з яких фахові за напрямами «Мистецтвознавство» і «Культурологія» (перереєстрація здійснена у 2017 р.);

– проведено семінар із питань організаційно-технічної підготовки до наукової діяльності (проф. Виткалов В.Г., 12.10.2017 р.);

– опубліковано 21 студентську статтю у наукових збірниках ВНЗ України. Ще майже стільки буде подано до наукових збірників до кінця грудня.

Студенти кафедри брали участь, крім згаданих кафедральних, у наукових конференціях, проведених у ВНЗ Острога, Маріуполя, Одеси, Києва, Львова та ін.;

– 41 студент та 8 викладачів взяли участь у ХІІІ міжнародній науково-практичній конференцій з питань євроінтеграції України (16-17.11.2017 р.). Засідання секцій проводилися в КЗ «РОКМ», «Євро-Арт» та РДГУ. Загалом заявлено 490 учасників: 123 кандидати наук, 48 професорів, докторів наук та ін. із 107 ВНЗ і наукових установ. Заявлено представники з Китаю – 5, Польщі – 4, Росії – 2, Білорусії – 1. Захід проведено спільно з Поморською академією м. Слупськ (Польща) та Інститутом культурології Національної академії мистецтв України;

– доц. Виткалов С.В. був керівником секції «Молодий мистецтвознавець» Х міжнародної наукової конференції молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих» (17.05.2017 р.); в роботі якої взяло участь 12 осіб із складу студентів і магістрантів кафедри;

– у звітній науковій конференції кафедри (травень 2017 року взяло участь 61 студент і співробітник;

– студ. О.Яриніч виборов ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (сeкція «Соціальні комунікації») (10.03, Маріуполь (захист роботи по скайпу) з темою «Поштові проекти в комунікативному просторі сучасної України». Робота потрапила до переліку 19 кращих в Україні. Він же відзначений премією управління освіти і науки Рівненської ОДА;

– як елемент наукового пошуку на кафедрі є проведення публічних студентських лекцій в РОНУБ.

Загалом, наукова діяльність факультету у 2017 р. має достатньо респектабельний вигляд.

Відповідальний за організацію роботи СНТ на факультеті            доц. Виткалов С.В.

11.12.2017 р.

Заслухавши і обговоривши питання організації студентської роботи на факультеті вчена рада ухвалила:

1  Виходячи з певного досвіду організації подібного виду роботи на факультеті, вважати за доцільне продовжувати подібну практику, деталізувавши і поглибивши звіти кожного відповідального за цю ділянку роботи на кафедрах

Відп. – куратори СНТ на кафедрах.

Термін – постійно

2  На підставі аналізу звітів із студентської наукової роботи відповідальних по кафедрах та пропозиції представників СНТ кафедри, призначити Головою студентського наукового товариства художньо-педагогічного факультету студентку кафедри хореографії Н.Снопик.

 1. Сформувати необхідну планову і звітну документацію на факультеті стосовно подальшої організації роботи СНТ.

Відп. – ст. Н.Снопик, доц. Виткалов С.В.

Термін – до 26.12.2017 р.

Міністерство освіти та науки України

Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації

Управління культури  та туризму Рівненської облдержадміністрації

Рівненський державний гуманітарний університет

Художньо-педагогічний факультет

Кафедра культурології і музеєзнавства

Інститут культурології Національної Академії мистецтв

 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, телефон кафедри (0362) 63.42.62

контактні телефони: 067 803.23.98, 096.541.71.35 e-mail: [email protected]

16-17 листопада 2017 року

відбудеться ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему

Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку

До обговорення планується наступна проблематика:

 1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи розвитку.
 2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
 3. Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
 4. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
 5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
 6. Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
 7. Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.
 8. Нові медіа в Україні як засіб стимулювання культуротворчих процесів в Україні.

Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2017 р. Деталі – за вказаними вище телефонами.

У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність) і тему доповіді.

Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу або надіслати за вказаною вище адресою. Матеріали конференції будуть опубліковані у вип. № 17 Альманаху «Актуальні питання культурології» (індексується у трьох науко-метричних базах) та фахових, науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наук. зб. Вип. 24 («Культурологія») і Вип. 25 («Мистецтвознавство»).

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63.42.62 або вказані вище мобільні.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською, російською мовами, обсягом до 17 сторінок. Поля – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (600-800 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та на сайті кафедри «http:// kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники».

Оргвнесок за участь у конференції (друк програми, кава-брейк тощо) – 35 грн. надсилати до початку заходу.

 

План

роботи СНТ художньо-педагогічного факультету РДГУ

 на 2017-2018 навчальний рік

Вересень, 2017 року

 1. Організаційні збори. Затвердження кафедральних відповідальних за студентську наукову роботу.

Відп. – доц. Дзюбишина Н.Б., доц.  Виткалов С.В.

 1. Затвердження плану роботи СНТ кафедр та СНТ факультету на 2017-2018 н. р.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Жовтень, 2017 року

 1. Затвердження тематики виступів студентів та викладачів кафедр факультету на ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку».

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Консультування з приводу оформлення та подачі друкованих матеріалів до наукових збірників

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Затвердження тематики дипломних робіт ОКР «Бакалавр – Магістр».

Відп. – завідувачі кафедр, голови СНТ кафедр,

декан факультету, доц.. Дзюбишина Н.Б.

Листопад, 2017 року

 1. Участь у роботі ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку».

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Обговорення виступів, що відбулися під час проведення заходу на кафедрах та відбір матеріалів для подання у наукові збірники кафедри культурології і музеєзнавства (або інші наукові збірники ВНЗ України).

Відп. – голови СНТ кафедр

Термін – до 1.12.2017 р.

Грудень, 2017 року

 1. Підготовка інформації про результати студентської наукової робот у 2017 році до звіту кафедр із наукової роботи.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Підготовка звітів щодо діяльності студентського наукового товариства факультету упродовж року на вчену раду факультету.

відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 Січень, 2018 року

 1. Про підготовку до Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу РДГУ, аспірантів, докторантів, студентів та магістрантів кафедр.

Відп. – голови СНТ кафедр, завідувачі кафедр.

 1. Про стан роботи над дипломними різних ОКР.

Відп. – завідувачі кафедр, голови СНТ кафедр, доц. Дзюбишина Н.Б.

 Лютий, 2018 року

 1. Підготовка доповідей на ХІ міжнародну наукову конференцію молодих дослідників РДГУ. «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих». Обговорення студентських виступів та матеріалів статей для подання у науковий збірник.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Підготовка до участі у міжкафедральній олімпіаді з культурно-мистецької проблематики, що проводиться кафедрою культурології і музеєзнавства.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Березень, 2018 року

 1. Проведення кафедральних Звітних наукових конференцій (за окремим графіком) та підготовка звітів щодо проведення заходу.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Проведення міжкафедральної олімпіади з культурно-мистецької проблематики.

Відп. – голова СНТ «Афіна», голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 Квітень, 2018 року

 1. Участь в обговоренні студентських дипломних робіт на засіданнях кафедр.

Відп. – завідувачі кафедри та відп. за СНТ на кафедрах.

 1. Затвердження тематики виступів на ХІ міжнародну наукову конференцію молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих».

Відп. – голови СНТ кафедр, доц.. Виткалов С.В.

 Травень, 2018 року

 1. Участь студентів у роботі Культурно-мистецької секції ХІ міжнародної наукової конференції молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих» та підготовка відповідних звітів до наукового відділу.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Обговорення результатів підготовки студентських дипломних робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів..

Відп. – завідувачі кафедр,  голови СНТ кафедр

 Червень, 2018 року

 1. Звіт голови СНТ факультету на вченій раді Художньо-педагогічного факультету про проведену роботу у 2017-2018 навчальному році.

Відп. – доц. Виткалов С.В., голови СНТ кафедр.

 1. Затвердження плану роботи СНТ факультету на наступний навчальний рік

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Відповідальний за роботу СНТ на Художньо-педагогічному факультеті,                            доц. Виткалов С.В.

План роботи СНТ художньо-педагогічного факультету РДГУ на 2017-2018 навчальний рік обговорено і затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол № 1 від            вересня 2017 року.

Декан факультету                                                                            доц. Дзюбишина Н.Б.

 

І Міжнародна інтернет-конференція  «ХОРЕОГРАФІЧНІ АКАДЕМІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МИСТЕЦТВА ТАНЦЮ». Програма заходу додається.  програма конференції_кафедри _хореографії_квітень_2017

Звіт кафедри театральної режисури, 2016

Звіт кафедри культурології та музеєзнавства, 2016

Звіт кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 2016

Звіт кафедри хореографії, 2016