Завдання для самостійної роботи студентів

з елементами дистанційного навчання

на період до 1 березня 2018 року

Завдання з педагогіки для студентів факультету перелік завдань

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва https://drive.google.com/drive/folders/0Byt-qq_2PieseW01dDlSc0p2eW8

Кафедра культорології та музеєзнавства https://drive.google.com/drive/folders/0B4kHkl68grw0NDJBTFpuLUFOb3c

Кафедра хореографії https://drive.google.com/drive/folders/0B8m9ergKMhRFZUpDTElUOUdjVm8

Кафедра тетральної режисури https://drive.google.com/drive/folders/0B_ahEE8V4b_hc2laRUJUNlpCems

 

Графік навчального процесу денна форма Графік НП 2017-18

Графік навчального процесу заочна форма Графік 2017-2018 н.р

Перелік дисциплін, що виносяться за зимову заліково-екзаменаційну сесію перелік дисциплін, що виносяться на зимову сесію 2017-2018

Розклад іспитів на зимову сесію розклад іспитів, що виносяться на зимову сесію 2017-2018

 

Матеріали на дистанційне навчання факультету.

Кафедра культурології та музеєзнавства:

Рецензування_та_Реферування

Методика_викладання_iсторико-кул_турологiчних_дисциплiн_для_3_курсу

Методика_викладання_IКД

Украiнський_авангард

Соцiологiя_культури

Семiотика_культури

Екскурсознавство_та_експозицiйна_робота_в_музеях Методика_викладання_К_i_М_дисциплiн_в_ВНЗ

Методика_викладання_iсторико-культурологiчних_дисциплiн

Фiлософiя_культури

Режисура_ХМД

Теорiя_культури_МАГIСТРИ

Зарубіжна культура

Історіографія культури України

Організація та методика культурологічних досліджень

Морфологiя_культури_МАГIСТРИ

КД_(II_к.)

Зарубiжна_культура

КД_(I_к.) Риторика_(I_к.)

Зарубiжна_культура

Перелік дисциплін Шолудько Н.Г.

Зарубіжна культура

Шолудько Н.Г.

Зарубіжна культура

Дисципліни, що читаються на потоках:

Педагогіка_Лекцiя_1 Педагогіка_Лекцiя_2 Педагогіка_Лекцiя_3 Педагогіка_Лекцiя_4 практичнi заняття з педагогіки РЕКОМЕНДОВАНА_ЛIТЕРАТУРА з педагогіки тестовi_завдання_з педагогіки

Українська культура дистанційне завдання для студентів спеціальностей: хореографія та театральне мистецтво

Кафедра театральної режисури:

Актуальні проблеми режисури

Історія кіно

Історія масових театралізованих видовищ 

Основи мистецтвознавства

Режисура масових театралізованих видовищ

Українська і зарубіжна драматургія

Iсторiя театруУкраiни

Аматорські театри

Грим КонцепцiяСТМ

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва:

Сташук О.А.1 Сташук О.А.3 Сташук О.А.2

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА Мистецтво ХІХ століття Мистецтво ХХ століття

Джеджера_К.В.АТ ОПП 

Теорія драми

Народні звичаї та обряди Звич.св.Обряди

Кафедра хореографії:

Збір та обробка танц.фольклору,

Історія хореогр.мистецтва

Менеджмент шоу-бізнесу

Мистецтво балетмейстера

Мистецтво балетмейстера, І курс

Мистецтво балетмейстера, ІІІ курс

Музика в хореогр.просторі

Педагогіка мист. діяльності

Теорія та практика балетм.діяльності, магістри