Більш детальна інформацію, щодо правил прийому:
2018_strok_priom_bak_pzso

2018_strok_priom_mag_krim

2018_strok_priom_mag_zasp

2018_strok_priom_bak_molspec

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ І – ІІІ КУРСІВ!

У 2018 році Ви можете продовжувати навчання за своєю спеціальністю і водночас ЗДОБУТИ БУДЬ-ЯКУ ІНШУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬта отримати освітній ступінь бакалавра за двома спеціальностями.
Університет приймає на навчанняна другий курс студентів, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра(завершили навчання на першому або старших курсах) та виконали у повному обсязі навчальний план (не мають заборгованості за результатами заліково-екзаменаційної сесії І та ІІ семестрів).
Прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншоюспеціальністюпроводиться БЕЗ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬна основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016-2018 роківз конкурсного предмету з найвищим ваговим коефіцієнтом, визначеного для обраної спеціальностіабоза результатом вступного іспиту, якщо такий сертифікат відсутній.
Початок прийому заяв і документів 12 ЛИПНЯ.
Для участі в конкурсі необхідно подати до приймальної комісії:
– заяву в паперовійформі;
– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
– копію документа про повну загальну середню освіту та додатку до нього;
– копію сертифіката ЗНО (за наявності), завірена у відділі кадрів РДГУ;
– копії залікової книжки та індивідуального плану, які засвідчують виконання навчального плану за перший курс, завірені печаткою та підписом декана або копію академічної довідки;
– медичну довідку за формою 086-о (при вступі для здобуття спеціальностей 014 «Середня освіта (Фізична культура)»; 017 «Фізична культура і спорт»; 024 «Хореографія»; медичні огляди проводяться до 11 липня);
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документівзасвідчуються у приймальній комісії безкоштовно (за наявності оригіналів).

Програми вступних іспитів з конкурсних предметів розміщені на сайті приймальної комісії.
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. С. Бандери, 12, каб. 8;
тел. (0362) 26-48-69; (0362) 63-45-77.

Сайт приймальної комісії: http://vstup-rdgu.info

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ!

У 2018 році Ви можете вступити до РДГУ для здобуття спорідненої або іншої спеціальностіЛИШЕ НА ОСНОВІ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ.

Вступники на основі спорідненої спеціальності отримують нагоду здобути ступінь бакалавра ВСЬОГО ЗА ДВА РОКИ і можуть брати участь в конкурсі на місця державного замовлення.

Вступники на основі інших спеціальностей здобуватимуть вищу освіту ТІЛЬКИ ТРИ РОКИ за кошти фізичних та юридичних осіб.

У цьому році надається особлива підтримкавступникам на основі інших спеціальностей, на здобуття спеціальностейСередня освіта (Математика), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Географія), Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Трудове навчання та технології), Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Професійна освіта (Охорона праці), Біологія, Екологія, Фізика та астрономія, які також можуть брати участь в конкурсі на місця державного замовлення і здобути ступінь бакалавра ЛИШЕ ЗА ТРИ РОКИ.
Початок прийому заяв і документів 12 ЛИПНЯ.
Для участі в конкурсі необхідно подати до приймальної комісії:
 заяву в паперовій формі;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 копію диплома та додатку до нього;
 медичну довідку за формою 086-о (при вступі для здобуття спеціальностей 014 «Середня освіта (Фізична культура)»; 017 «Фізична культура і спорт»; 024 «Хореографія»; медичні огляди проводяться до 11 липня);
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Копії документів засвідчуються у приймальній комісії безкоштовно (за наявності оригіналів).
Програми вступних іспитів з конкурсних предметів розміщені на сайті приймальної комісії.
Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. С. Бандери, 12, каб. 8; тел. (0362) 26-48-69; (0362) 63-45-77.
Сайт приймальної комісії: http://vstup-rdgu.info
ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Якщо Ви здобулиОР (ОКР) бакалавра, спеціаліста чи магістра, то маєте можливість здобути споріднену або іншу спеціальність у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Зверніть увагу на новації, запроваджені МОН України в 2018 році!

І. Вступники на навчання для здобуття спеціальностей «Історія та археологія», «Культурологія», «Економіка (економічна кібернетика)», «Політологія», «Психологія»вперше будуть складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у процесі ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯта проходити фахові випробування в університеті.
Для проходження ЗНО необхідно створити особистий електронний кабінет та зареєструватись у терміни з 14 травня по 5 червня 2018 року. Основна сесія ЗНО відбудеться 11 липня 2018 року.
Заяви і документи для участі в конкурсі будуть прийматись з 02 по 09 липня, а фахові вступні випробування з 02 по 29 липня (для вступників денної форми навчання), з 01 по 06 серпня (для вступників заочної форми навчання).
Додаткові фахові випробування для вступників на основі інших спеціальностей проводитимуться з 14 травня по 31 травня.

ІІ. Вступники на навчання для здобуття усіх інших спеціальностей складають фахові випробування та іспит з іноземної мови в університеті, а для вступу на неспоріднені спеціальності – ще додаткові фахові випробування.
Прийом заяв та документів з 02 по 31 липня 2018 року. Вступні випробування проводяться з 01 по 10 серпня.

ІІІ. Для вступників усіх категорій:
• додаткові фахові випробування оцінюються за шкалою «склав» – «не склав»;
• конкурсний бал розраховується з урахування середнього балу додатку до диплома, який розраховується за шкалою від 0 до 20 балів (розрахунок балів представлений у розділі VІІ Правил прийому до РДГУ в 2018 році).

Необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. С. Бандери, 12, каб. 8;
тел. (0362) 26-48-69; (0362) 63-45-77.

Сайт приймальної комісії: http://vstup-rdgu.info