Графік  проведення індивідуальних консультацій професорсько-викладацьким складом

 кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Графік консультацій викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на 2020 -2021 н.р.

Перелік вибіркових дисципін для формування власної освітньої траєкторії для здобувачів освіти за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Вибіркові дисципліни. Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (rshu.edu.ua)