Художньо-педагогічний факультет

Рівненський Державний Гуманітарний Університет

Перелік дисциплін, що виносяться на зимову заліково-екзаменаційну сесію

 

Перелік заліків та іспитів зимової сесії2018-2019