Матеріали на дистанційну форму навчання

Матеріали на дистанційне навчання факультету:  Кафедра культурології та музеєзнавства: Рецензування_та_Реферування Методика_викладання_iсторико-кул_турологiчних_дисциплiн_для_3_курсу Методика_викладання_IКД Украiнський_авангард Соцiологiя_культури Семiотика_культури Екскурсознавство_та_експозицiйна_робота_в_музеях Методика_викладання_К_i_М_дисциплiн_в_ВНЗ Методика_викладання_iсторико-культурологiчних_дисциплiн Фiлософiя_культури Режисура_ХМД Теорiя_культури_МАГIСТРИ Зарубіжна культура Історіографія культури України Організація та методика культурологічних …