Інформаційний лист
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти», яка відбудеться 29 травня 2020р. у
м. Луцьку.

Мета конференції – популяризація культурно-мистецької спадщини у навчально-виховному процесі, збереження і розвиток національних традицій музичного, образотворчого, хореографічного мистецтва та освіти в Україні.

Тематика секційних засідань конференції:
Вокально-хорове мистецтво у вищій школі: теорія, практика фахової підготовки студентської молоді.
Інструментальне виконавство в структурі професійної підготовки музикантів-педагогів.
Сучасна художня освіта: теорія та практика.
Хореографічна культура України: педагогічні та мистецькі аспекти.
Проблеми та перспективи української культури – самоорганізація суспільства та роль особистості.

У програмі конференції:
секційні засідання (он-лайн).
Умови участі у конференції:
у конференції можуть брати участь науково-педагогічні працівники вітчизняних навчальних закладів, аспіранти, здобувачі, студенти.
Робочі мови конференції: українська, польська.
Порядок подання заявок на участь у конференції:
для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку (форма додається), тези доповіді на електронну пошту: E-mail: art@eenu.edu.ua до 24 травня 2020р.
Вимоги до оформлення тез:
Тези доповіді (обсяг 2-4 сторінки)  необхідно висвітлити однією з робочих мов конференції. Текстовий редактор – Microsoft Word. Шрифт: гарнітура – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 пт. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 2 см.
Текст тез доповіді потрібно оформити так:
Індекс УДК (розташування –у першому рядку ліворуч, звичайний шрифт).
Прізвище та ініціали (у називному відмінку, у першому рядку праворуч, звичайний шрифт); у наступному рядку – науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, організація і електронна адреса.
Назва тез (великими літерами посередині наступного рядка, напівжирний шрифт).
Зміст тез доповіді:
• актуальність проблеми дослідження;
•стан розроблення проблеми в науці і практиці;
• основна ідея, положення, висновки дослідження;
• основні результати та їх практичне значення.
Список використаних джерел (оформити відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015).
Умови участі у конференції: (он-лайн)
Вартість участі у конференції:
Організаційний внесок у розмірі 100 грн. передбачає вартість публікації матеріалів конференції (електронний збірник), програму конференції, технічний супровід;
у розмірі 150 грн. передбачає вартість публікації матеріалів конференції (друкований збірник), програму конференції, технічний супровід.
Реквізити для оплати оргвнеску:
грошовий переказ оргвнеску (у т.ч. за публікацію) необхідно здійснити на картковий рахунок ПриватБанку № 4731219103452383  (отримувач – Панасюк Світлана Леонідівна) та надіслати скан-копією квитанції (як назву файлу просимо зазначити  прізвище учасника конференції).
Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції.
Тези надсилати на е-адресу: art@eenu.edu.ua
Тема листа: «Е-конференція. Прізвище та ініціали» до 24 травня 2020 р.

Для реєстрації учасників конференції необхідно до 24 травня 2020 року подати заявку на електронну адресу інституту мистецтв: : art@eenu.edu.ua за формою:
Форма заявки учасника конференції
Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи, навчання

Посада

Тема доповіді

Секція конференції

Домашня адреса, телефон

Електронна адреса

Телефони для довідок:
+380994754963, +380972969368 Панасюк Світлана Леонідівна
(0332) 72-24-92 –деканат факультету культури і мистецтв
електронна адреса: : art@eenu.edu.ua

Програма звітної наукової конференції викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету за 2017 рік Програма_2018 р

З в і т 

про діяльність студентського наукового товариства

художньо-педагогічного факультету за 2017 р.

У звітний період на художньо-педагогічному факультеті зроблено наступне:

– зібрано представників кожної з кафедр та ознайомлено з основними завданнями, що повинні стати пріоритетними в роботі товариства (жовтень);

– кафедри провели настановчі збори, на яких обрали відповідальних за роботу СНТ та затверджено плани роботи на 2017 рік.

У розрізі кафедр ситуація може бути представлена наступним чином:

– кафедра хореографії: голова СНТ – Н.Снопик. Куратор – викл. С.Рабченюк.

Голова СНТ Н.Снопик брала участь у науковій конференції у ЛНУ ім. І.Франка, опублікувала статтю у його науковому збірнику.

На засіданнях СНТ кафедри проведено семінари-практикуми з питань організації науково-дослідної роботи та бесіди з фахових наукових питань. Значна частина студентів і викладачів (37) взяла участь у ХІІІ міжнародній науково-практичній конференції, проведеній на кафедрі культурології і музеєзнавства.

кафедра декоративно-прикладного мистецтва: голова СНТ – І.Перетятько, куратор – доц. Кралюк Л.В.

Як свідчить інформація куратора, у звітний період проведено 3 наукових заходи, серед яких: ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія і виклики сучасності» (РДГУ, 25.10.2017 р.) (9 студентів);

– міжвузівська конференція «Реформація в історії західноєвропейського та українського мистецтва» (РДГУ-НУ «Острозька Академія») – взяло участь 10 студентів;

– кафедральна конференція «Актуальні мистецькі проблеми» (20.12.2017 р.) – заявлено 46 студентів.

кафедра театральної режисури : голова СНТ – доц. О.М.Мельничук

Проведено семінар-практикум з організаційно-технічних питань щодо підготовки наукових доповідей та публікацій; студенти взяли участь у Круглому столі режисерів та художніх керівників міжнародного юнацько-молодіжного театрального фестивалю аматорського мистецтва «ЛІХТАRT-2017»  у Рівненському ПДМ., а також відвідали низку майстер-класів під час проведення цього заходу. Студенти брали також участь у спільному україно-польському проекті «Обличчя, маски, пики», організованим Україно-польською Спілкою ім. Т. Падури (вересень, 2017 р.)

кафедра культурології і музеєзнавства: голова СНТ ст. ІІІ курсу В.Машлянка, куратор – доц. Костюк Л.К.

У звітний період проведено наступні заходи:

– маємо окрему сторінку з наукової роботи на сайті кафедри та в мережі Фейс-Бук. Подібна інформація постійно висвітлюється на сайті кафедри. Крім цього:

– на кафедрі друкується 3 науко-метричних збірника (3 мережі кожен), 2 з яких фахові за напрямами «Мистецтвознавство» і «Культурологія» (перереєстрація здійснена у 2017 р.);

– проведено семінар із питань організаційно-технічної підготовки до наукової діяльності (проф. Виткалов В.Г., 12.10.2017 р.);

– опубліковано 21 студентську статтю у наукових збірниках ВНЗ України. Ще майже стільки буде подано до наукових збірників до кінця грудня.

Студенти кафедри брали участь, крім згаданих кафедральних, у наукових конференціях, проведених у ВНЗ Острога, Маріуполя, Одеси, Києва, Львова та ін.;

– 41 студент та 8 викладачів взяли участь у ХІІІ міжнародній науково-практичній конференцій з питань євроінтеграції України (16-17.11.2017 р.). Засідання секцій проводилися в КЗ «РОКМ», «Євро-Арт» та РДГУ. Загалом заявлено 490 учасників: 123 кандидати наук, 48 професорів, докторів наук та ін. із 107 ВНЗ і наукових установ. Заявлено представники з Китаю – 5, Польщі – 4, Росії – 2, Білорусії – 1. Захід проведено спільно з Поморською академією м. Слупськ (Польща) та Інститутом культурології Національної академії мистецтв України;

– доц. Виткалов С.В. був керівником секції «Молодий мистецтвознавець» Х міжнародної наукової конференції молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих» (17.05.2017 р.); в роботі якої взяло участь 12 осіб із складу студентів і магістрантів кафедри;

– у звітній науковій конференції кафедри (травень 2017 року взяло участь 61 студент і співробітник;

– студ. О.Яриніч виборов ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (сeкція «Соціальні комунікації») (10.03, Маріуполь (захист роботи по скайпу) з темою «Поштові проекти в комунікативному просторі сучасної України». Робота потрапила до переліку 19 кращих в Україні. Він же відзначений премією управління освіти і науки Рівненської ОДА;

– як елемент наукового пошуку на кафедрі є проведення публічних студентських лекцій в РОНУБ.

Загалом, наукова діяльність факультету у 2017 р. має достатньо респектабельний вигляд.

Відповідальний за організацію роботи СНТ на факультеті            доц. Виткалов С.В.

11.12.2017 р.

Заслухавши і обговоривши питання організації студентської роботи на факультеті вчена рада ухвалила:

1  Виходячи з певного досвіду організації подібного виду роботи на факультеті, вважати за доцільне продовжувати подібну практику, деталізувавши і поглибивши звіти кожного відповідального за цю ділянку роботи на кафедрах

Відп. – куратори СНТ на кафедрах.

Термін – постійно

2  На підставі аналізу звітів із студентської наукової роботи відповідальних по кафедрах та пропозиції представників СНТ кафедри, призначити Головою студентського наукового товариства художньо-педагогічного факультету студентку кафедри хореографії Н.Снопик.

 1. Сформувати необхідну планову і звітну документацію на факультеті стосовно подальшої організації роботи СНТ.

Відп. – ст. Н.Снопик, доц. Виткалов С.В.

Термін – до 26.12.2017 р.

Міністерство освіти та науки України

Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації

Управління культури  та туризму Рівненської облдержадміністрації

Рівненський державний гуманітарний університет

Художньо-педагогічний факультет

Кафедра культурології і музеєзнавства

Інститут культурології Національної Академії мистецтв

 33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, телефон кафедри (0362) 63.42.62

контактні телефони: 067 803.23.98, 096.541.71.35 e-mail: sergiy_vsv@ukr.net

16-17 листопада 2017 року

відбудеться ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему

Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку

До обговорення планується наступна проблематика:

 1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи розвитку.
 2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
 3. Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
 4. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
 5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
 6. Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
 7. Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.
 8. Нові медіа в Україні як засіб стимулювання культуротворчих процесів в Україні.

Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46) до 1 листопада 2017 р. Деталі – за вказаними вище телефонами.

У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання для співробітників та прізвище, ініціали магістранта (факультет, спеціальність) і тему доповіді.

Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу або надіслати за вказаною вище адресою. Матеріали конференції будуть опубліковані у вип. № 17 Альманаху «Актуальні питання культурології» (індексується у трьох науко-метричних базах) та фахових, науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наук. зб. Вип. 24 («Культурологія») і Вип. 25 («Мистецтвознавство»).

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46). Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63.42.62 або вказані вище мобільні.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською, російською мовами, обсягом до 17 сторінок. Поля – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (600-800 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та на сайті кафедри «http:// kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники».

Оргвнесок за участь у конференції (друк програми, кава-брейк тощо) – 35 грн. надсилати до початку заходу.

 

План

роботи СНТ художньо-педагогічного факультету РДГУ

 на 2017-2018 навчальний рік

Вересень, 2017 року

 1. Організаційні збори. Затвердження кафедральних відповідальних за студентську наукову роботу.

Відп. – доц. Дзюбишина Н.Б., доц.  Виткалов С.В.

 1. Затвердження плану роботи СНТ кафедр та СНТ факультету на 2017-2018 н. р.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Жовтень, 2017 року

 1. Затвердження тематики виступів студентів та викладачів кафедр факультету на ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку».

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Консультування з приводу оформлення та подачі друкованих матеріалів до наукових збірників

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Затвердження тематики дипломних робіт ОКР «Бакалавр – Магістр».

Відп. – завідувачі кафедр, голови СНТ кафедр,

декан факультету, доц.. Дзюбишина Н.Б.

Листопад, 2017 року

 1. Участь у роботі ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку».

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Обговорення виступів, що відбулися під час проведення заходу на кафедрах та відбір матеріалів для подання у наукові збірники кафедри культурології і музеєзнавства (або інші наукові збірники ВНЗ України).

Відп. – голови СНТ кафедр

Термін – до 1.12.2017 р.

Грудень, 2017 року

 1. Підготовка інформації про результати студентської наукової робот у 2017 році до звіту кафедр із наукової роботи.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Підготовка звітів щодо діяльності студентського наукового товариства факультету упродовж року на вчену раду факультету.

відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 Січень, 2018 року

 1. Про підготовку до Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу РДГУ, аспірантів, докторантів, студентів та магістрантів кафедр.

Відп. – голови СНТ кафедр, завідувачі кафедр.

 1. Про стан роботи над дипломними різних ОКР.

Відп. – завідувачі кафедр, голови СНТ кафедр, доц. Дзюбишина Н.Б.

 Лютий, 2018 року

 1. Підготовка доповідей на ХІ міжнародну наукову конференцію молодих дослідників РДГУ. «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих». Обговорення студентських виступів та матеріалів статей для подання у науковий збірник.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 1. Підготовка до участі у міжкафедральній олімпіаді з культурно-мистецької проблематики, що проводиться кафедрою культурології і музеєзнавства.

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Березень, 2018 року

 1. Проведення кафедральних Звітних наукових конференцій (за окремим графіком) та підготовка звітів щодо проведення заходу.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Проведення міжкафедральної олімпіади з культурно-мистецької проблематики.

Відп. – голова СНТ «Афіна», голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

 Квітень, 2018 року

 1. Участь в обговоренні студентських дипломних робіт на засіданнях кафедр.

Відп. – завідувачі кафедри та відп. за СНТ на кафедрах.

 1. Затвердження тематики виступів на ХІ міжнародну наукову конференцію молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих».

Відп. – голови СНТ кафедр, доц.. Виткалов С.В.

 Травень, 2018 року

 1. Участь студентів у роботі Культурно-мистецької секції ХІ міжнародної наукової конференції молодих дослідників «Наука. Освіта. Суспільство очима молодих» та підготовка відповідних звітів до наукового відділу.

Відп. – голови СНТ кафедр

 1. Обговорення результатів підготовки студентських дипломних робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів..

Відп. – завідувачі кафедр,  голови СНТ кафедр

 Червень, 2018 року

 1. Звіт голови СНТ факультету на вченій раді Художньо-педагогічного факультету про проведену роботу у 2017-2018 навчальному році.

Відп. – доц. Виткалов С.В., голови СНТ кафедр.

 1. Затвердження плану роботи СНТ факультету на наступний навчальний рік

Відп. – голови СНТ кафедр, доц. Виткалов С.В.

Відповідальний за роботу СНТ на Художньо-педагогічному факультеті,                            доц. Виткалов С.В.

План роботи СНТ художньо-педагогічного факультету РДГУ на 2017-2018 навчальний рік обговорено і затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол № 1 від            вересня 2017 року.

Декан факультету                                                                            доц. Дзюбишина Н.Б.

 

І Міжнародна інтернет-конференція  «ХОРЕОГРАФІЧНІ АКАДЕМІЇ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МИСТЕЦТВА ТАНЦЮ». Програма заходу додається.  програма конференції_кафедри _хореографії_квітень_2017

Звіт кафедри театральної режисури, 2016

Звіт кафедри культурології та музеєзнавства, 2016

Звіт кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 2016

Звіт кафедри хореографії, 2016