ХУДОЖНЬО – ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  РДГУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ У 2019 р.

 

 

Художньо – педагогічний  факультет   Рівненського державного гуманітарного університету здійснює підготовку фахівців   галузі знань 02 – «Культура і мистецтво» за спеціальностями:

 • 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
 • 024 Хореографія;
 • 026 –  Сценічне мистецтво;
 • 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство;
 • 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності

 

та галузі знань 03 – «Гуманітарні науки» за спеціальністю:

 • 034 – Культурологія

 

Детальна інформація – на сайті факультету:  http: // hudped.rv.ua   та сайтах кафедр.

        

Адреса факультету: вул. С. Бандери, 12, каб. № 1, м. Рівне, 33028.

Контактні телефони: (0362) 26-67-94.

Декан факультету – доцент, канд. пед. наук Дзюбишина Наталія Богданівна

 

Умови вступу дивитись на сайті РДГУ:                                                                                                                                                                                                                               http://www.rshu.edu.ua  .

 

 

 

Кафедра хореографії є мистецькою складовою у структурі Рівненського державного гуманітарного університету, провідним центром танцювального мистецтва Західного регіону України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» Рівненський гуманітарний університет готує фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво зі спеціальності 024 Хореографія за спеціалізаціями: народна хореографія, сучасна хореографія, бальна хореографія.

Кафедра хореографії здійснює підготовку фахівців:

 • за освітнім ступенем «Бакалавр» із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр хореографії, балетмейстер, артист;
 • за освітнім ступенем «Магістр» із присвоєнням кваліфікації: Магістр хореографії, балетмейстер, викладач хореографічних дисциплін.

 

Основними завданнями практичної діяльності кафедра хореографії вважає підвищення якісного рівня підготовки спеціалістів з викладання фахових дисциплін  для навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, шкіл мистецького спрямування, ліцеїв, коледжів; підготовку балетмейстерів професійних і самодіяльних хореографічних колективів. Провідним вектором роботи кафедри є вивчення і розвиток вітчизняного та зарубіжного досвіду сучасної та бальної хореографії, збереження кращих зразків класичної та народної хореографії.

Перелік посад, за якими можна працевлаштуватися після закінчення навчання:

Здійснення професійної діяльності у творчій, освітній сферах, закладах культури і мистецтв, науково-методичних центрах, державних і громадських організаціях, що виконують функції забезпечення художньо-естетичного виховання і навчання,  хореографічної художньої творчості дітей та дорослих у палацах культури та відпочинку, ліцеях, школах, гімназіях, ПТУ, технікумах, училищах культури  тощо.

 

Випускники, які здобули освітній ступінь  «магістр», мають можливість кар’єрного росту у професійній діяльності, зокрема обіймати посаду завідуючого відділом культури різних рівнів, також працювати викладачами вищого навчального закладу з перспективою вступу в аспірантуру.

Випускники кафедри з успіхом працевлаштовуються у закладах освіти, культури і мистецтва України, а також ближнього і дальнього зарубіжжя (Білорусія,  Росія, Польща, Італія, Іспанія, Канада, США, Ізраїль, Парагвай). Зокрема, прем’єр-соліст Берлінської опери Олег Климюк, педагог-хореограф школи хореографії в м. Барселона Олена Нестерук (Іспанія), заслужений артист України, балетмейстер Львівського державного театру опери та балету Сергій Наєнко, провідні солісти цього ж театру заслужений артист України Євгеній Свєтліца, Віталій Рижий, заслужені діячі мистецтв України, художні керівники та постановники ансамблю «Червоні черевички» Марія та Володимир Чмирі (м. Львів), заслужений працівник культури України, художній керівник та постановник ансамблю народного танцю «Волиняночка» Олег Козачук (м. Луцьк), кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім.. Івана Франка Олександр Плахотнюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету Тетяна Сердюк, заслужений працівник культури України, керівник і балетмейстер народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Сузір’я Едельвейс» Олена Присяжненко,  заслужений діяч мистецтв України, суддя міжнародної категорії – International Dance Union (IDU), суддя міжнародної категорії – (WDC) Роман Гриценюк.

На кафедрі є відеотека із записами концертів та окремих номерів, які періодично транслюються по обласному телебаченню, розповсюджуються серед училищ культури та аматорських колективів, використовуються на методичних семінарах та творчих зустрічах, тим самим сприяють притоку здібної молоді до вступу у вуз. Значну кількість вступників забезпечують колишні випускники кафедри, а нині керівники творчих хореографічних колективів, педагоги музичних шкіл, училищ та коледжів.

З метою профорієнтаційної роботи на сайт кафедри хореографії подаються відеоматеріали концертних виступів ансамблів та окремих виконавців.

            Отже, провідним завданням практичної діяльності кафедра вважає підготовку фахівців-хореографів в освітній сфері та галузі культури і мистецтва.

Бакалаврів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізації «Декоративно-прикладне мистецтво» готує кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Випускникам присвоюється кваліфікація «бакалавр декоративно-прикладного мистецтва».

Магістрів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» спеціалізації «Декоративно-прикладне мистецтво» готує кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Випускникам присвоюється кваліфікація «магістр декоративного мистецтва, професіонал декоративно-прикладного мистецтва, викладач». Термін навчання 1,4 роки (на основі ступеня бакалавр), а також 1,10 роки (зі споріднених спеціальностей) на денній та заочній формах навчання.

Випускники можуть працювати мистецтвознавцями, художниками різноманітних сфер; займатись творчо-виставковою діяльністю; викладати мистецькі дисципліни в закладах освіти І – ІІ освітнього рівнів;  керувати художніми студіями (за видами мистецтва і народної художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами).

 Навчання відбувається у відповідності до академічних основ художньої освіти, освітній процес проходить з використанням як класичних, так і інноваційних підходів. Студенти проходять практику в художніх та загальноосвітніх  школах, мають можливість семестрового навчання за кордоном (договір про співпрацю з Університетом Гуманістично-природничим ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща).

За освітнім ступенем бакалавра галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності  026 «Сценічне мистецтво» спеціалізації « Режисер драматичного театру», « Актор драматичного театру»  здійснює прийом на навчання кафедра театральної режисури РДГУ.

Випускникам присвоюється кваліфікації «бакалавр сценічного мистецтва, режисер драматичного театру», « бакалавр сценічного мистецтва, актор драматичного театру». Термін навчання 4 роки (на основі повної середньої освіти), а також 2роки ( на основі диплома молодшого спеціаліста) на денній та заочній формах навчання.

За освітнім ступенем магістра галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» спеціалізації «режисер-постановник»,  «актор »  присвоюється кваліфікації «магістр сценічного мистецтва, режисер-постановник, викладач», « магістр  сценічного мистецтва, актор, викладач ». Термін навчання 1,4 роки (на основі ступеня бакалавр), а також 1,10 роки (зі споріднених спеціальностей) на денній та заочній формах навчання.

Кар’єрні перспективи: випускники спеціальності «Сценічне мистецтво» можуть працювати акторами і режисерами-постановниками, дикторами на радіо і телебаченні, аніматорами, керівниками і викладачами театральних студій та театральних навчальних закладів, режисерами і ведучими масових заходів, артистами у філармоніях та театрально-концертних закладах культури і мистецтва.

Особливості підготовки за спеціальністю – в переважній більшості практичних занять над теоретичними, під час навчання студенти постійно беруть участь в різноманітних творчих конкурсах та фестивалях, грають вистави, постійно показують самостійні творчі роботи глядачам.

 

Кафедра культурології та музеєзнавства  Рівненського державного гуманітарного університету  здійснює підготовку фахівців у галузі знань 02 – «Культура і мистецтво» за спеціальностями:

 • 027 – Музеєзнавство, пам’яткознавство;
 • 028 – Менеджмент соціокультурної діяльності

та у галузі знань 03 – «Гуманітарні науки» за спеціальністю:

 • 034 – Культурологія

Більше інформації – на сайті кафедри культурології та музеєзнавства РДГУ:

http : // www.kulturologiya.rv.ua

Адреса кафедри: вул. С. Бандери, 12, ауд.№46, м. Рівне, 33028.

Контактні телефони: (0362) 63-42-62.

Завідувач кафедри – професор Виткалов Володимир Григорович:  (067) 80-32-398

 

028 – «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ; АНІМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ; АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ

 

Ліцензований обсяг набору на освітній ступінь бакалавра по 30 осіб (денна і заочна форми навчання) – 3,10 роки навчання. Кваліфікація: Менеджер соціокультурної діяльності, івент менеджер, менеджер з анімації, арт менеджер.

Місця можливого працевлаштування: заклади культури, музеї, галереї, художні виставкові зали, туристичні фірми, рекреаційно-розважальні центри, приватні заклади культурно-дозвіллєвого спрямування, весільні агенції, заклади арт-бізнесу, сфера піар-технологій, центри бізнес-структур в галузі культури і мистецтва  тощо.

 

027 – «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»

Ліцензований обсяг набору:

– на освітній ступінь бакалавра по 25 осіб (денна і заочна форми навчання) – 3,10 роки навчання. Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства, фахівець з музейної справи та охорони пам’яток історії та культури.

на освітній ступінь магістра – 25 осіб (денна і заочна форми навчання) – 1 рік 4 місяців. Кваліфікація: Магістр музеєзнавства, пам’яткознавства, викладач фахових дисциплін.

– на освітній ступінь магістра –  перехресний вступ (денна і заочна форми навчання) – 1 рік 10 місяців. Кваліфікація: Магістр музеєзнавства, пам’яткознавства, викладач фахових дисциплін.

Місця можливого працевлаштування: музейні установи, архіви та архівні установи, школи, управління культури та туризму, туристичні фірми, пам’яткоохоронні організації та товариства, вищі навчальні заклади, підприємства і установи, де функціонують профільні музеї.

 

 

 

034 – «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ;

ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ліцензований обсяг набору вступників:

 • на освітній ступінь бакалавра – по 55 осіб (денна і заочна форми навчання) – 3,10 роки навчання. Кваліфікація: Бакалавр культурології.
 • на освітній ступінь магістра – по 10 осіб (денна і заочна форми навчання) – 1 рік 4 місяців. Кваліфікація: Магістр культурології, викладач культурології.
 • на освітній ступінь магістра – перехресний вступ з інших спеціальностей (денна і заочна форми навчання) – 1 рік 10 місяців. Кваліфікація: Магістр культурології, викладач культурології.

Місця можливого працевлаштування: ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, палаци дітей та молоді, палаци культури, центри народної творчості, музеї, управління культури та туризму місцевих органів влади, клубна та паркова мережа, розважальні комплекси, туристичні підприємства та інші заклади культури.

Міжнародна співпраця:колектив кафедри культурології і музеєзнавства уклав угоду з Міністерством освіти Китаю про направлення на роботу до Китаю фахівців в обсязі 150 осіб. Угода підписана у жовтні 2017 р. (відп. – проректор із науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ, проф. Пелех Ю.В., завідувач кафедри, проф. Виткалов В.Г. і доц. Виткалов С.В.). У рамках заключеної угоди про співпрацю між РДГУ та Гуманістично – Природничим університетом ім. Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща) викладачі факультету проходять наукове стажування , а студенти мають можливість семестрового навчання.