Окрім навчальної та художньо-мистецької, викладачі кафедри працюють в царині науково-дослідної діяльності. Нині на кафедрі працюють шість кандидатів наук, один доктор наук,  затверджена тема дисертаційного дослідження викладача Воронюк Н.В.

Керуючись загальнокафедральною темою «Вітчизняне мистецтво в контексті європейського арт-простору: історичний дискурс і  постмодерні виклики», кожен член кафедри прагне підготувати та опублікувати певні напрацювання мистецтвознавчого, художньо-педагогічного, історичного та ін. спрямування, брати участь у конференціях та науково-дослідних презентаціях різноманітних рівнів та статусів. В наукових публікаціях – у тезах, статтях, посібниках висвітлюються реалії та перспективи основних напрямків розвитку вітчизняного та зарубіжного мистецтва, окремих, найбільш відомих представників у сфері мистецтва, основні євроінтеграційні тенденції в теорії та практиці художньо-мистецької діяльності. Найбільше та найдосконаліше представлений історичний контекст в розвитку мистецтв, який представляє доктор історичних наук, професор Руслана Шеретюк, щорічно готуючи до трьох десятків публікацій як в українських, так і в зарубіжних виданнях.

У відповідності до загальної картини розвитку сучасного мистецтва кафедрою проводяться практичні творчо-мистецькі презентації викладачів та студентів із подальшим мистецтвознавчим обґрунтуванням (у вигляді навчально-методичних семінарів, круглих столів і т.д.).

Разом із викладачами-науковцями в науково-дослідній  сфері активно працюють і студенти, особливо студенти освітнього ступеню «магістр». У своїх публікаціях вони звертаються до актуальних проблем сьогодення, таких як, наприклад, міграційних процесів в Україні (Дарина Павлюк), забруднення навколишнього середовища (Ірина Дибач), сучасна культура постглобалізму (Юлія Савонік), культурно-мистецька спадщина князів Любомирських (Микола Рябушко), сучасні загальномистецькі проблеми та шляхи їх вирішення (Юлія Борцова), та багато інших.

В даний час на кафедрі розпочалася підготовка до проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецтво у контексті формування національно-культурної ідентичності: реалії та перспективи», присвячена пам’яті видатного вченого, етнографа, фольклориста, краєзнавця Степана Шевчука.