Кафедра хореографії Рівненського державного гуманітарного університету III-ІV рівня акредитації (з 1987 по 1999 рік – Рівненський державний інститут культури) – сучасна навчальна науково-творча структура. Заснована кафедра хореографії у 1987 році. Підготовка фахівців хореографів розпочалась саме в галузі народного хореографічного мистецтва. Фундаторами кафедри стало подружжя Пуйових (Валентина Володимирівна та Віктор Михайлович). Засновники, сповідуючи академічні засади підготовки хореографів, активно цікавилися новітніми віяннями часу й сміливо експерементували. Тому, й закономірно, що на кафедрі відбулося розширення мистецької хореографічної палітри напрямів. Сформувавши пріоритетний вектор діяльності кафедри на розвиток сучасних тенденцій танцювального мистецтва й враховуючи динаміку часу, було додатково відкрито кафедру сучасної та балної хореографії, яку очолив Годовський Володимир Михайлович. Пройшовши шлях творчого становлення у 1999-2000 навчальному році, кафедри народної, сучасної та бальної хореографії об’єдналися і сформувалася одна з провідних кафедр Західного регіону України.
Основними завданнями практичної діяльності кафедри були і залишається підвищення якісного рівня підготовки компетентних фахівців для навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури і туризму України, шкіл мистецького спрямування, ліцеїв, коледжів тощо.
Сьогодні підготовка фахівців здійснюється за рівнями вищої освіти “бакалавр”, “магістр”.
Навчання проходить за вибором:
 народна хореографія
 сучасна хореографія
 бальна хореографія

Випускники отримують кваліфікації:
Бакалавр хореографії, балетмейстер, артист.
Магістр хореографії, балетмейстер, викладач хореографічних дисциплін.
Навчання здійснюється:
за денною та заочною формами, за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і/або юридичних осіб.
Термін підготовки бакалаврів:
3 роки і 10 місяців (на основі повної середньої освіти);
1 рік і 10 місяців (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
2 роки і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)

1 рік і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на третій курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)

Термін підготовки магістрів:
1 рік і 4 місяці на основі першого (бакалаврського) рівня;
Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс на основі повної середньої освіти та на перший курс (зі скороченим строком навчання), другий, третій (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітнього ступеня бакалавра (див. на сайті «Правила прийому до РДГУ 2020», додаток 2).
Вартість навчання: див. на сайті університету (наказ про вартість навчання).
https://www.rshu.edu.ua/

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:
• Мистецтво балетмейстера;
• Історія костюма та сценічне оформлення танцю;
• Історія хореографічного мистецтва;
• Основи режисури та акторської майстерності;
• Теорія та методика викладання класичного танцю;
• Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю;
• Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю;
• Теорія та методика викладання історико-побутового танцю;
• Теорія та методика викладання модерн танцю;
• Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю;
• Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю;
• Композиція сучасного танцю та імпровізація;
• Теорія та методика викладання європейських танців;
• Теорія та методика викладання латиноамериканських танців;
• Композиція європейських танців;
• Композиція латиноамериканських танців;
• Фізіологія руху в хореографії;
• Методика роботи з хореографічним колективом;
• Практика балетмейстерської діяльності;
• Режисура великих хореографічних форм;
• Зразки хореографії та аналіз хореографічних творів;
• Наукові дослідження в хореографії;
• Ансамбль танцю;
• Виконавська майстерність та техніка виконання віртуозних рухів/прийомів;
• Основи теп-дансу та акробатики;
• Сучасна інтерпритація фольклору;
• Інклюзія в хореографії;
• Хореографічна субкультура у сучасному соціокультурному просторі;
• Фестивально-конкурсна практика в хореографії;
• Хореографічні форми в суміжних видах мистецтв;

Викладацький склад кафедри:
Маркевич Лариса Анатоліївна – в. о. зав. кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії. Випускниця Рівненського державного гуманітарного університету 2002 року. Закінчила аспірантуру Київського факультету хореографії Міжнародного Слов’янського Університету “Харків” м. Київ. Викладач дисциплін: “Мистецтво балетмейстера”, “Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю”, “Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом”, “Режисура великих хореографічних форм”, “Хореографічна сценографія”. Член навчально-методичної ради факультету. Автор понад 12 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях України. Упорядник двох посібників з дисципліни “Мистецтво балетмейстера” та методичних рекомендацій. У творчому доробку як авторські балетмейстерські роботи, так і відтворенні зразки народної та класичної хореографії. Керівник студентських дипломних робіт денної та заочної форм навчання: одноактних балетів “Невигадана історія”, “Снігова королева”, одноактних балетів-дивертисментів “Купальська ніч”, “Ура, університет!”, казки-дивертисменту “Подорож до Мадагаскару”, сюїт “Ласкаво просимо до України”, “Він і Вона”, “Закинуті іграшки”. Солістка ансамблю академічного танцю “Хореографічні мініатюри”, постановник ансамблю народного танцю “Візерунки”. Хореограф спортивного клубу з художньої гімнастики “Золота осінь” в м. Рівне. Головний балетмейстер команди “Ювілейний”, яка здобула перемогу у міському проекті “Май Денс” м.Рівне, 2011 рік. Неодноразовий член журі Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів хореографічного мистецтва “Золотий вінець Терпсихори”, “Танцююча країна”, м. Рівне, “Sea stars” м. Албена, Болгарія. Член Всеукраїнської спілки хореографів України ім. П.Вірського. Член Міжнародної Танцювальної Ради Юнеско, президент ГО “Рівненська секція ради танцю” – СІD / Larysa Markevych under registration number 26016 for the year 2019 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR-75732 PARIS, FRANCE WWW.CID-PORTAL.ORG). Відзначена почесними грамотами та подяками РДГУ. (ФОТО №1)

Пуйова Валентина Володимирівна – доцент, викладач класичного танцю. Випускниця Ленінградського державного інституту культури 1971 року. Керівник секції класичного танцю. Викладач дисциплін: “Методика викладання класичного танцю”, “Методика викладання народно-сценічного танцю”. З 1987 по 1999 рік – завідувач кафедрою хореографії Рівненського державного інституту культури. ЇЇ неоцінений вклад у підготовку та виховання студентської молоді, професійний підхід до обраного фаху був відзначений грамотами та подяками ректорату вузу та обласної державної адміністрації, нагрудними знаками “За отличную работу” Міністерством культури СРСР (1985 р.); “За достижения в самодеятельном искусстве” ВЦРПС. (ФОТО №2)

Гриценюк Роман Анатолійович – Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри хореографії. Випускник Рівненського державного гуманітарного університету 2004 року. Викладач дисциплін: “Теорія та методика викладання європейських танців”, “Композиція европейського танцю”, “Ансамбль бального танцю”. Художній керівник та балетмейстер ансамблю бального танцю “Флеш” кафедри хореографії. Президент Спілки спортивного танцю Рівненської області. Керівник громадської організації танцювальний клуб “Флеш”, постановник танцювальної вистави “Танго бар”. Суддя вищої категорії зі спортивних танців. Суддя Міжнародної категорії WDC. Член президії Всеукраїнської ради спортивного танцю. Організатор традиційного Міжнародного фестивалю зі спортивних танців “Різдвяний бал”, організатор Всеукраїнських змагань зі спортивних танців “Зоряний шлях”, організатор Всеукраїнського фестивалю з хореографічного мистецтва “Grand spring festival”, організатор Всеукраїнських змагань зі спортивних танців “Rivne open”. Відзначений почесними грамотами та подяками: РДГУ, Рівненського міського виконавчого комітету, управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому, обласного управління освіти. Стипендіат міського голови. (ФОТО №3)

Горбачук Роксана Любомирівна – доцент кафедри хореографії. Випускниця Рівненського державного інституту культури 1993 року. Викладає дисципліни: “Методика викладання модерн танцю”, “Композиція сучасної хореографії”. Керівник ансамблю сучасної хореографії “Неоданс”, який є неодноразовим переможцем на міжнародних та республіканських конкурсах сучасної хореографії як в Україні так ї за її межами. Керівник секції сучасної хореографії. Творчий доробок становить понад 40 хореографічних постановок, у співавторстві створені 4 балетних вистави: “Алькасар…Дзвони Арагону”, “Замки Луари”, “Учень Великого Майстра”, “Щастя”. Лауреат третьої премії ІІ Всеукраїнського конкурсу балетмейстерів “Балет-Фест” у Львівській Опері (м. Львів). Член журі Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Автор наукових статей та методичних рекомендацій. Підвищує свій професійний рівень у провідних хореографів Європи та США. Відзначена почесними грамотами РДГУ, міста та області. Член Всеукраїнської спілки хореографів України ім. П.Вірського. (ФОТО №4)

Зань Люція Ахатівна – старший викладач кафедри, викладач дисциплін: “Теорія та методика викладання класичного танцю”, “Ансамбль класичного танцю”. Випускниця Ленінградського державного інституту культури 1984 року. Художній керівник та балетмейстер ансамблю академічного танцю “Хореографічні мініатюри” кафедри хореографії. У творчому доробку відтворення відомих зразків класичної спадщини: “Танець Басків” з балету Б. Астаф’єва “Полум’я Парижа”, Сцена з балету А. Хачатуряна “Спартак”, “Половецькі пляскі” з опери О. Бородіна “Князь Ігор”, “Узундара” та танець з шаблями з балету А. Хачатуряна “Гаяне”, Іспанський танець з балету П. Чайковського “Лебедине озеро”, “Фарандола” – іспанський танець з опери Ж. Безе “Кармен”, Вальс з балету К. Караєва “Сім красунь”, “Pas de frais” з балету П. Чайковського “Лускунчик”, “Сегеділья” з балету Л. Мінкуса “Дон-Кіхот” тощо. Хореограф спортивного клубу з художньої гімнастики “Золота осінь” в м. Рівне. Автор 4 методичних розробок та посібника. Відзначена почесними грамотами та подяками РДГУ. (ФОТО №5)

Гордєєв Володимир Анатолійович – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри хореографії. Випускник Рівненського державного інституту культури 1997 року. Викладач дисциплін: “Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю”, “Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю”, “Ансамбль народного танцю”. Художній керівник та балетмейстер ансамблю народного танцю “Візерунки” кафедри хореографії. Відповідальний за наукову роботу кафедри. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, керівник наукових робіт студентів кафедри. Керівник студентських дипломних робіт денної та заочної форм навчання. Член навчально-методичної ради факультету. Член Міжнародної Танцювальної Ради Юнеско, СІD / Volodymyr Hordieiev under registration number 29373 for the year 2020 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR-75732 PARIS, FRANCE WWW.CID-PORTAL.ORG). Автор статей та методичних рекомендацій з теорії та методики викладання українського народно-сценічного танцю. Художній керівник та балетмейстер народного ансамблю сучасного-естрадного танцю “Ілюзія” ПК та С “Хімік”. Керівник громадської організації “Студія танцю ІЛЮЗІЯ”. Відзначений почесними грамотами та подяками РДГУ.(ФОТО №6)

Легка Ілона Павлівна – старший викладач кафедри хореографії. Випускниця Рівненського державного інституту культури 1994 року. Викладач дисциплін: “Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю”, “Ансамбль народного танцю”, спец.курсу “Техніка виконання віртуозних рухів”. Балетмейстер та постановник ансамблю народного танцю “Візерунки”. Керівник секції народного танцю. У творчому доробку понад 20 хореографічних постановок українських танців та танців народів світу. Учасник Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій. Автор наукових статей та методичних рекомендацій з теорії та методики народно-сценічного танцю. Член Всеукраїнської спілки хореографів України ім. П.Вірського. Член Міжнародної танцювальної Ради Юнеско – CID / Ilona Lehka under registration number 29097 for the year 2020 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR – 75732 PARIS, FRANCE. WWW.CID-PORTAL.ORG) (ФОТО №7)

Волошина Лариса Петрівна – магістр хореографії, старший викладач кафедри хореографії, заступник декана з виховної роботи художньо-педагогічного факультету. Випускниця Тбіліського хореографічного училища за фахом “артист балету” (1990 р.). Випускниця Рівненського державного інституті культури 1997 року. Читає дисципліну “Теорія та методика викладання класичного танцю”. Балетмейстер ансамблю академічного танцю “Хореографічні мініатюри” та народного танцю “Візерунки”. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, керівник наукових робіт студентів кафедри. Автор наукових статей та методичних рекомендацій з класичного танцю. У минулому артистка балетної трупи Тбіліського академічного театру опери та балету ім. З. Паліашвілі та молодіжного ансамблю народного танцю “Надзбручанка” при Тернопільській філармонії. Викладала класичний танець в Школі народної хореографії при народному ансамблі “Дружба” та в Школі сучасної хореографії при народному ансамблі “Лайт” на базі Палацу дітей та молоді м. Рівного. Хореограф в ОК ДЮСШ “Авангард”. Член Всеукраїнської спілки хореографів України ім. П.Вірського. Член Міжнародної танцювальної Ради Юнеско – CID / Larisa Volochina under registration number 29183 for the year 2020 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR – 75732 PARIS, FRANCE. WWW.CID-PORTAL.ORG). Відзначена почесними грамотами та подяками РДГУ. (ФОТО №8)

Лобан Тетяна Йосипівна – старший викладач кафедри хореографії. Випускниця Рівненського державного гуманітарного університету 2001 року. Викладач дисциплін: “Теорія та методика викладання джаз – модерн танцю”, “Теорія та методика викладання джаз та афро – джаз танцю”, “Композиція сучасного танцю та імпровізація”. Балетмейстер ансамблю сучасної хореографії “Неоданс”. Автор понад 15 постановок та співавтор балетних постановок “Алькасар, дзвони Арагони”, “Замки Лаури”, “Учень великого Майстра”, “Щастя”. Також здійснені постановки в колективах “Т.А.Н.Г.О.” м. Тернопіль, “Асорті” м. Вараш, “Фреш” м. Хмельницький, “Х-Dance TEAM” м. Рівне та неодноразово проведені майстер-класи з технік джаз-модерн танцю та імпровізації сучасного танцю. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій. У доробку понад 20 наукових видань, з них: доповіді, наукові статті, методичні рекомендації. Член Міжнародної Танцювальної Ради Юнеско-СID/Tetiana Loban registration number 29182 for the year 2020 (CID UNESCO,1 RUE MIOLLIS,FR-75732 PARIS, FRANCE, WWW.CID-WORLD.ORG). Підвищує свій професійний рівень у провідних хореографів Європи та Америки. Неодноразово була нагороджена за активну творчу роботу почесними грамотами та подяками РДГУ. (ФОТО №9)

Рабченюк Сергій Віталійович – старший викладач кафедри хореографії. Випускник Рівненського державного гуманітарного університету 2009 року. Викладач дисциплін: “Теорія та методика викладання латиноамереканських танців”, “Композиція латиноамереканських танців”, “Історія хореографічного мистецтва”, “Танець у акторів драматичного таетру”. Закінчив аспірантуру Київського факультету хореографії “Міжнародного Слов’янського Університету” м. Харків. Автор та співавтор понад 10 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях України, в тому числі у наукометричій базі Web of Science, автор науково-методичних та методичних рекомендацій. Переможець Кубку Західного Регіону; срібний призер Кубку Спілки громадських організацій спортивного танцю України; бронзовий призер Кубку світу за версією International Dance Union Grimea Dance Trophy, півфіналіст Чемпіонату Європи. Суддя ІІІ Юнацької категорії Ukrainian Dance Sport Council. Балетмейстер-постановник Родинного фестивалю краси і талантів “Перлинка та Перлина Рівного” та Всеукраїнського конкурсу “Бурштинова корона. Найкрасивіші діти України”. Відзначений почесними грамотами та подяками РДГУ, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської міської ради та виконавчого комітету, Управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. (ФОТО №10)

Манелюк Елла Валеріївна – старший викладач кафедри хореографії. Випускниця Луганського державного училища культури 1992 року та Рівненського державного інституту культури 1998 року. Викладач дисциплін: “Мистецтво балетмейстера”, “Теорія та методика викладання історико-побутового танцю”, “Методика роботи з дитячим хореографічним колективом”. Учасниця Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, автор методичних рекомендацій, посібників з історико-побутового танцю, автор наукових праць за напрямом “Практика фестивальної діяльності” опублікованих у фахових виданнях України. У творчому доробку понад 90 хореографічних постановок. Член Міжнародної Танцювальної Ради Юнеско – СІD / Ella Maneliuk under registration number 26018 for the year 2019 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR-75732 PARIS, FRANCE WWW.CID-PORTAL.ORG) . Організатор Міжнародних фестивалів-конкурсів: “Sea stars” м. Албена Болгарія, “ART DIALOGUЕS” м. Електренай Литва, “Lega Art Fest” м. Олецко Польща та Всеукраїнських конкурсів хореографічного мистецтва “Золотий вінець Терпсихори”, “Танцююча країна” в м. Рівне. Відзначена почесними грамотами і подяками РДГУ, Управління культури м. Рівне, стипендіат міського голови. (ФОТО №11)

Шингер Віталій Вікторович – старший викладач кафедри хореографії. Випускник Рівненського державного інституту культури 1997 року. Викладач дисциплін: “Теоря та методика викладання європейських та латиноамереканських танців”, “Композиція європейських та латиноамереканських танців”. Суддя WORLD DANCE COUNCIL, суддя Вищої категорії, голова колегії суддів ВГО “Україна танцювальна”, президент РОГО Центру спортивного танцю “Престиж”, керівник підготовчої студії спортивного бального танцю при кафедрі хореографії. Член Міжнародної Танцювальної Ради Юнеско-СID / VITALII SHYNHER registration number – 29046 for the year 2020 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR-75732 PARIS, FRANCE WWW.CID-PORTAL.ORG). Відзначений почесними грамотами та подяками РДГУ. (ФОТО № 12)

Самохвалова Алла Василівна – старший викладач кафедри хореографії. Випускниця Рівненського державного гуманітарного університету 1993 року. Викладач дисципліни “Мистецтво балетмейстера”. Розробила навчально-методичні комплекси: «Історія хореографічного мистецтва», «Мистецтво балетмейстера», «Збір та обробка танцювального фольклору», «Теорія і практика балетмейстерської діяльності». У колі наукових інтересів вивчення хореографічного фольклору українського Полісся. Автор наукових статей та методичних рекомендаці: «Форми постановки танцю», “Мистецтво балетмейстера”. Постійна учасниця історико-етнографічних експедицій організованих Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (Чорнобильська зона). Матеріали експедицій увійшли у ґрунтовні видання «Етнокультура Волинського Полісся» та хрестоматію «Традиційні побутові танці України». Засновниця волонтерського проекту «Українська руханка» в межах якого передбачено вивчення народних танців України. Ім’я Самохвалової Алли Василівни, як дослідниці танцювального фольклору сіл потерпілих від чорнобильської аварії, внесено до «Енциклопедії сучасної України» 2010 року видання (том 10, ст.390) (ФОТО №13)

Гордєєва Ольга Юріївна – викладач дисципліни “Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю”. Випускниця Рівненського державного гуманітарного університету 2005 року. Член навчально-методичної ради факультету. Учасниця Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, упорядник посібників з дисципліни “Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю” та методичних рекомендацій, автор 5 наукових праць опублікованих у фахових виданнях України. Солістка ансамблю академічного танцю “Хореографічні мініатюри”, балетмейстер ансамблю народного танцю “Візерунки”. Керівник та балетмейстер студії сучасно-естрадного танцю “Ілюзія” ПК та С “Хімік”. Член Всеукраїнської спілки хореографів України ім. П.Вірського. Член Міжнародної Танцювальної Ради Юнеско-CID / Olga Gordeeva registration number – 26017 for the year 2019 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR -75732 PARIS, FRANCE. WWW.CID-PORTAL.ORG) Відзначена почесними грамотами та подяками РДГУ. (ФОТО №14)

Манелюк Дмитро Іванович – викладач кафедри хореографії. Випускник Рівненського державного інституту культури 1998 року. Викладач дисциплін: “Мистецтво балетмейстера”, “Теорія та методика викладання теп-дансу”, “Ритміка та акробатика”. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, автор методичних рекомендацій, посібника “Танець”, автор наукових праць за напрямом “Практика фестивальної діяльності” опублікованих у фахових виданнях України. У творчому доробку понад 100 хореографічних постановок. Відзначений почесними грамотами і подяками РДГУ та Управління культури м. Рівне. Засновник, керівник та балетмейстер зразкового ансамблю сучасного танцю “Діалог” КЗ «РМПК». Ансамбль Лауреат та Дипломант Міжнародних і Всеукраїнских фестивалів-конкурсів хореографічного мистецтва. Член Міжнародної Танцювальної Ради Юнеско – СІD / Dmytro Maneliuk under registration number 26019 for the year 2019 (CID UNESCO, 1 RUE MIOLLIS, FR-75732 PARIS, FRANCE WWW.CID-PORTAL.ORG). Організатор Міжнародних фестивалів-конкурсів: “Sea stars” м. Албена Болгарія, “ART DIALOGUЕS” м. Електренай Литва, “Lega Art Fest” м. Олецко Польща та Всеукраїнських конкурсів хореографічного мистецтва “Золотий вінець Терпсихори”, “Танцююча країна” в м. Рівне. (ФОТО №15)
Забута Борис Ізраїлович – концертмейстер кафедри хореографії. Заслужений працівник культури України, кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня. Концертмейстер, музикант, композитор, аранжувальник, засновник та керівник народного ансамблю народної музики “Наспів” та народного вокально-інструментального тріо “Срібна терція”. У творчому доробку понад 200 музичних творів. Неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства культури України, Міністерства оборони України, Всеукраїнської федерації профспілок, обласної державної адміністрації, обласного та міського управлінь культури, громадських благодійних організацій. (ФОТО №16)

Марач Оксана Григорівна – концертмейстер кафедри. Випускниця Рівненського державного музичного училища та Рівненського державного гуманітарного університету по класу фортепіано. Забезпечує музичним супроводом заняття з дисциплін “Теорія та методика викладання класичного танцю”, “Мистецтво балетмейстера”. Автор та співавтор методичних рекомендацій за напрямом “Організація музичного супроводу для уроку класичного танцю”. Відзначена почесними грамотами та подяками РДГУ. (ФОТО №17)

Шевчук Олександр Іванович – концертмейстер кафедри. Забезпечує музичним супроводом заняття з дисциплін “Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю”, “Теорія та методика українського народно-сценічного танцю”,“Ансамбль народного танцю”, “Мистецтво балетмейстера”. Співавтор методичних рекомендацій за напрямом “Організація музичного супроводу для уроку народно-сценічного танцю”. У 2009 році нагороджувався Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України, а також неодноразово був відзначений подяками вузу. (ФОТО №18)

Завалін Андрій Андрійович – концертмейстер кафедри. Випускник музично-педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. Забезпечує музичним супроводом заняття з дисциплін “Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю”, “Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю”,“Ансамбль народного танцю”, “Мистецтво балетмейстера”. Працював викладачем по класу баяна в ДМШ №1, концертмейстером ансамблів народного танцю “Дружба” та “Куделиця” в ПДМ м. Рівне. Лауреат і дипломант Всеукраїнських конкурсів баяністів і акордеоністів. (ФОТО №19)

Гордійчук Олена Петрівна – концертмейстер кафедри. Випускниця Рівненського музичного училища 1988 року, Рівненського педагогічного інституту 1993 року. Забезпечує музичним супроводом заняття з дисциплін “Теорія та методика викладання історико-побутового танцю”, “Мистецтво балетмейстера”. Працювала у школах вчителем музики, та концертмейстером на кафедрі хорового диригування РДІК. (ФОТО №20)

Кльонова Леся Григорівна – концертмейстер кафедри. Випускниця Рівненського державного музичного училища 1986 року та Рівненського державного педагогічного інституту 1991 року. Забезпечує музичним супроводом заняття з дисциплін “Теорія та методика викладання класичного танцю”, “Мистецтво балетмейстера”. Автор навчально-методичного посібника “Дихаючи танцем”. (ФОТО № 21)

Арабська Валентина Іванівна – старший лаборант, за сумісництвом – викладач кафедри хореографії. Викладач дисципліни: “Історія костюма та сценічне оформлення танцю”. У науково-педагогічному доробку: навчально-методичний комплекс, методичні рекомендації, курс лекцій та ілюстративні матеріали курсу. Ефективний адміністратор планово-організаційної роботи на кафедрі, провідний фахівець у галузі удосконалення документаційного забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності 024 Хореографія. Профорг кафедри хореографії. Має подяки та почесні грамоти за роботу від керівництва університету. (ФОТО №22)

Голик Анна Петрівна – старший лаборант кафедри хореографії. Модератор і спічрайтер кафедри, відповідальна за каталогізацію документації на кафедрі. (ФОТО №23)

Впродовж багатьох років на кафедрі хореографії успішно працюють 4 танцювальних колективи: ансамбль народного танцю “Візерунки”, ансамбль сучасного танцю “NEODANCE”, ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри” та ансамбль бального танцю “Флеш”. Хореографічні колективи кафедри беруть активну участь у творчому житті університету, міста, а також є неодноразовими Лауреатами та Дипломантами Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів та конкурсів. Окрім виступів на концертних майданчиках України, колективи кафедри хореографії демонстрували своє мистецтво за кордоном, а саме у Польщі, Іспанії, Німеччині, Ізраїлі, Франції та республіці Білорусь.

Ансамбль народного танцю “Візерунки”

Ансамбль народного танцю “Візерунки” був заснований у рік створення кафедри хореографії при Рівненському державному інституті культури в 1989 році. Художніми керівниками ансамблю у різні роки були: ст. викладач Ілона Легка, ст. викладач Володимир Гордєєв, ст. викладач Алла Самохвалова. Балетмейстери: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Лариса Маркевич, ст. викладач Лариса Волошина, викладач Ольга Гордєєва.
Впродовж всіх років діяльності ансамбль брав активну творчу участь у фестивалях та конкурсах як в Україні, так і за її межами. Колектив є лауреатам І та ІІ фестивалю-огляду народного хореографічного мистецтва ім. П.П. Вірського (2004, 2006 рр.) Нагороджений Дипломом І ступеня XV Міжнародного фольклорного фестивалю м. Бяла Подляска (Польща 2005 р.) Ансамбль народного танцю “Візерунки” був запрошений гостем на ІІ відкритий конкурс хореографічного мистецтва “ХОРЕОГРАФиЯ 2015” м. Солігорськ (Білорусь)
Репертуар колективу нараховує більше 20 танців як танцювальних зразків народів світу, так і українських народних танців. Серед танцювальних номерів хочеться відмітити:
 “Чардаш”, “Оберек”, “Українська сюїта”, “Словацький танець”, “Російський танець”, Сюїта мексиканських танців – хореографія та постановка В. Пуйова;
 “Полька-веселуха”, “Поліські вихиляси”, “Російський хоровод” – хореографія та постановка В. Годовського;
 “Козачок” (хореографія А. Кривохижи), “Калинонька” (хореографія Р. Маліновського) “Каперуш” (хореографія О. Данічкіна), “Татарочка” (хореографія І. Моїсєєва), “Кадриль на табуретках” (хореографія В. Дудкевича), “Подружки-веснянки” (хореографія А. Крикончука), “Карічка”, Хореографічна картина на тему Закарпатських танців “Файна забава” – хореографія та постановка Л. Маркевич;
 “Драйштайрер” (хореографія Т. Ткаченко), Сюїта іспанських танців, “Крутях”, “Молдавська сюїта”, “Полька-полісянка”, “Хава нагіла” – хореографія та постановка І. Легкої;
 “Сопілкарі” (хореографія С. Зубатова), “Варварка” (хореографія А. Кривохижи), “Кумоньки” (хореографія Л. Якобсона) – постановка В. Гордєєва;
 “Ляльки-мотанки”, “Веснянки” – хореографія та постановка А. Самохвалової;
 “Сербський танець”, “Тарантелла” – хореографія та постановка О. Гордєєвої;
 “Кінтаурі” – хореографія та постановка Л. Волошиної.
Візитівкою ансамблю є запальний “Гопак”, який демонструє технічну майстерність танцівників та передає характер українського народу.

Ансамбль сучасної хореографії “NEODANCE”

“NEODANCE” – ансамбль сучасної хореографії кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету заснований у 1998р. У складі колективу займаються викладачі та студенти кафедри. Художній керівник ансамблю доцент кафедри – Роксана Горбачук, балетмейстери: старший викладач Тетяна Лобан та хореограф-постановник Андрій Скоцький (м. Рівне). Репертуар ансамблю налічує до 40 хореографічних композицій в напрямах сучасної хореографії.
Колектив неодноразово відзначався почесними званнями Лауреатів та Дипломатів на Всеукраїнських, Міжнародних фестивалях та конкурсах:
 1999 рік – показовий виступ, в якості гостей, на Всеукраїнському конкурсі сучасного танцю “Гранд-прі 99” (м. Миколаїв, Україна);
 1999 рік – участь у “Днях культури України в Іспанії” (м. Пальма дель Ріо, Іспанія);
 2000 рік – Дипломант ІІ Міжнародного фестивалю сучасної хореографії “Танець ХХІ століття” (м. Київ, Україна);
 2000 рік – участь у Міжнародному проекті “Игры с случаем” (м. Київ, Україна).
 2001 рік – виступ у концертній програмі, в рамках Міжнародної конференції “Діти та насильство” (м. Хелм, Польща);
 2000 рік – Дипломант ІІ Міжнародного фестивалю сучасної хореографії та хореотерапії (м. Білосток, Польща);
 2001 рік – Дипломант ІІ Міжнародного фестивалю сучасної хореографії “Танець ХХІ ст.” (м. Київ);
 2002 рік – Дипломант ІІІ Міжнародного фестивалю хореографічного мистецтва “Сожські карагод” (м. Гомель, Беларусь);
 2003 рік – Лауреат Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва “Театрон” (м. Харків);
 2006 рік – учасник у XVI Міжнародному фестивалі “Музичні прем’єри сезону” організованого національною спілкою композиторів України (м. Київ. Національна філармонія України);
 2006 рік – нагородження колективу сертифікатом “Кращий танцювальний колектив 2006р.” (Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому.
 2007 рік – гран-прі на конкурсі сучасної хореографії “Карнавал-2007” (м. Білосток, Польща);
 2007 рік- учасник у XVII Міжнародному фестивалі “Музичні прем’єри сезону” організованого Національною спілкою композиторів України (Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, м. Київ);
 2008 рік- у рамках Асамблеї лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка участь у творчій зустрічі композитора Лесі Дичко (обл. муз. драм. театр м. Рівне 16 травня);
 2008р.- учасник у 9 Загальнопольскій Конфронтації сучасного танцю “Конін 2008” (м. Конін, Польща);
 2009 рік – Дипломант І відкритого фестивалю молодіжного мистецтва “Гарадзенскія карункі” у номінації «за оригінальність хореографічного номеру». (м. Гродно, Білорусь);
 2010 рік – Лауреат І премії Міжнародного конкурсу сучасного танцю “Супер денс 2010” (м. Львів);
 2010 рік – гість І Всеукраїнського телевізійного конкурсу класичної та сучасної хороеграфії “Мысль. Поток” (м. Київ)
 2011 рік – Лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу сучасного танцю “Інший вимір” ( м. Луцьк);
 2011 рік – учасник Європейського YMCA Ten Sing фестивалю “Movin”. (м. Цігенхайн. Німеччина);
 2014 рік – Лауреат трьох перших премій у номінаціях “джаз танець” та “модерн танець”, а також володар Гран Прі Третього Міжнародного конкурсу сучасної хореографії “Суперденс -2014” (м. Львів);
 2015 рік – гість ІІ відкритого конкурсу хореографічного мистецтва
“ХОРЕОГРАФиЯ” (м. Солігорськ, Білорусь);
 2016 рік – Концертні виступи у Польщі, Словаччині та Чехії.
 2017 р.– концертні виступи ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” на концертних майданчиках Польщі та Германії;
 2018 рік – ансамбль сучасної хореографії “Неоданс” гість Міжнародного фестивалю хореографічного мистецтва “Суперденс” (м. Львів). Хореографічна вистава “Учень великого Майстра”. Постановники Тетяна Лобан, Роксана Горбачук, Андрій Скоцький;
 2019 рік – Організація та проведення міжнародного проекту “Польсько – український вечір сучасної хореографії”. Ансамбль сучасної хореографії “Неоданс” керівники Роксана Горбачук та Тетяна Лобан та педагог-хореограф Андрій Скоцький (м. Рівне) та кафедра хореографії економіко-гуманітарної академії (м. Лодзь Польща) керівник доктор Олександр Азаркевич. (МБК Текстильник м. Рівне);
 2019р.- в рамках Міжнародної хореографічної Асамблеї ім. Наталії Скорульської участь солістів ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” Катерини Косюк та Захара Шевчука у хореографічному перфоменсі “Голос вітру”.
 2019р. В рамках міжнародної співпраці між РДГУ та Економіко-гуманітарною академією м. Лодзя Польща участь ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” у Міжнародному проекті “Польсько-український вечір сучасної хореографії”. (м. Лодзь Польща).
Великим доробком в роботі ансамблю сучасної хореографії “Неоданс” є одноактні балетні вистави;
 2006 рік – «Алькасар… Дзвони Арагону» на музику Народної артистки України Лесі Дичко;
 2008 рік – “Французькі фрески” на музику Народної артистки України Лесі Дичко;
 2018 рік – Хореографічна вистава “Учень Великого Майстра” автор лібрето Олена Ущаповська.

Ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри”

Ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри” був створений на базі одного випускного курсу (1997 – 2002рр.) викладачем Люцією Зань, яка в подальшому стала художнім керівником колективу.
Випускники кафедри Володимир Гордєєв, Лариса Волошина, Лариса Маркевич, Андрій Скоцький та Ольга Гордєєва згодом стають солістами, балетмейстерами та педагогами – репетиторами колективу. Провідним вектором роботи ансамблю є вивчення і розвиток вітчизняної та зарубіжної хореографії, збереження кращих зразків класичної та характерної хореографії. Також на базі ансамблю беруть активну участь у створенні хореографічних композицій інші викладачі кафедри. Таким чином, репертуар ансамблю складається з різножанрових композицій.
Ансамбль академічного танцю “Хореографічні мініатюри” бере участь у щорічних звітах кафедри та запрошується до звітних концертів Інституту мистецтв РДГУ, за що неодноразово був відзначений грамотами та подяки.
Репертуар ансамблю складають світові зразки хореографії, а також авторські роботи балетмейстерів:
 “Танець Басків” з балету Б. Астаф’єва “Полум’я Парижа”;
 Сцена з балету А. Хачатуряна “Спартак”;
 “Половецькі пляскі” з опери О. Бородіна “Князь Ігор” хореографія М. Фокіна в редакції К. Гойлезовського;
 “Узундара” та танець з шаблями з балету А. Хачатуряна “Гаяне” хореографія Б Ейфмана;
 Іспанський танець з балету П. Чайковського “Лебедине озеро” хореографія М. Петіпа;
 “Фарандола” – іспанський танець з опери Ж. Безе “Кармен”;
 Вальс з балету К. Караєва “Сім красунь”;
 “Pas de frais” з балету П. Чайковського “Лускунчик”, хореографія М. Петіпа;
 “Сегеділья” з балету Л. Мінкуса “Дон-Кіхот”;
 “Індуський танець” з балету Л. Мінкуса “Баядерка”;
 Хореографічна картина “Лілея” на муз. К. Данькевича, хореографія та постановка Л. Маркевич та О. Гордєєвої;
 “Сільський Дон-Жуан” на муз. Ю. Заріцького хореографія Л. Якобсона постановник Л. Маркевич;
 “Тарантелла” на музику з балету “Неаполь” хореографія та постановка О. Гордєєвої;
 “Хореографічні помилки”, хореографія Дж. Роббінсона, постановка Л. Маркевич;
 “Чому йдеш?” – дует на пісню А. Челентано, хореографія та постановка Л. Волошиної;
 “Сад пісень” на музику з репертуару “Піккардійської терції”, хореографія та постановка Л. Волошиної;
 “Протилежності” на музику Дж. Уільямса, хореографія та постановка Л. Волошиної;
 Жіночі варіації з балетів: “Павільон Арміди”, “Есмеральда”, “Пахіта”, “Полум’я Парижа”, “Корсар”, клас ст. викладача Л. Зань
 Чоловічі варіації з балетів: “Корсар”, “Лебедине озеро”, “Дон-Кіхот”, клас ст. викладача Л. Зань;
 Варіація Андрія з опери “Тарас Бульба”, хореографія Р. Захарова, постановник Л. Маркевич.

Ансамбль бального танцю “Флеш”
“Флеш” – у перекладі з англійської, означає – спалах. Спалах творчості, емоцій, краси і грації тіла, харизматичності душі. Це – сяючий блиск у танцювальному мистецтві університету, міста, області та всієї України.
Саме таку назву має ансамбль бального танцю “Флеш” під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри хореографії Гриценюка Романа Анатолійовича. За час існування в колективі виховалась велика кількість спортсменів, артистів, чемпіонів області та призерів України, людей, які не уявляють свого життя без руху, без танцю. Вихованці неодноразово завойовували серця суддів всеукраїнського та міжнародного класу, адже за плечима величезний досвід виступів та перемог на паркетах України, а також Франції, Польщі, Ізраїлю, Молдови та Білорусії.
Щорічно учасники танцювального колективу підтверджують свою високу виконавську майстерність новими здобутками на змаганнях та фестивалях зі спортивно – бальних танців. Сьогодні вже неможливо уявити культурне життя Рівного та області без ансамблю бального танцю “Флеш”, який є постійним учасником різноманітних концертів, урочистих заходів, святкових подій міста, телепроектах.
Колектив стрімко розвивається, для учасників керівник систематично організовує семінари та майстер – класи з відомими педагогами України та Європи.
Випускники ансамблю мають можливість займатися з наймолодшими вихованцями, що дає їм можливість розвивати свої педагогічні здібності, кращі з них продовжують справу свого керівника. Беруть активну участі у постановочній роботі колективу.
На базі ансамблю проходять практику студенти ВНЗ та училищ культури за спеціальністю 024 Хореографія.
В колективі панує доброзичлива, творча атмосфера. Учасники люблять відвідувати заняття, адже заряджаються позитивним настроєм, світлою енергетикою. Завдяки своїй наполегливості та самовіддачі зуміли завоювати безліч нагород.

Викладацький склад кафедри: