Кафедра хореографії Рівненського державного гуманітарного університету (до 1998 р. – Рівненський державний інститут культури) ІV рівня акредитації – сучасна навчальна науково-творча структура.
в.о. завідувача кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри Лариса Анатоліївна Маркевич.

Підготовка фахівців здійснюється за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр».

Навчання проходить за вибором:
 народна хореографія
 сучасна хореографія
 бальна хореографія

Випускники отримують кваліфікації:
Бакалавр хореографії, балетмейстер, артист.
Магістр хореографії , балетмейстер, викладач хореографічних дисциплін.
Навчання здійснюється:
за денною та заочною формами, за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і/або юридичних осіб.
Термін підготовки бакалаврів:
3 роки і 10 місяців (на основі повної середньої освіти);
1 рік і 10 місяців (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
2 роки і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)
1 рік і 10 місяців (з нормативним терміном навчання – на третій курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра з інших спеціальностей)
Термін підготовки магістрів:
1 рік і 4 місяці на основі першого (бакалаврського) рівня;

Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс на основі повної середньої освіти та на перший курс (зі скороченим строком навчання), другий, третій (з нормативним строком навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітнього ступеня бакалавра (див. на сайті «Правила прийому до РДГУ 2020», додаток 2).

Вартість навчання: див. на сайті університету (наказ про вартість навчання).

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:
Мистецтво балетмейстера.
Історія та теорія музики.
Історія костюма.
Історія хореографічного мистецтва.
Основи режисури та акторської майстерності.
Теорія та методика викладання класичного танцю.
Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю.
Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю.
Теорія та методика викладання історико-побутового танцю.
Теорія та методика викладання модерн танцю.
Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю.
Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю.
Композиція сучасного танцю та імпровізація.
Теорія та методика викладання європейських танців.
Теорія та методика викладання латиноамериканськихтанців.
Композиція європейських танців.
Композиція латиноамериканських танців.
Методика роботи з хореографічним колективом.
Методологія та методика викладання класичного танцю.
Методологія та методика викладання народно-сценічного танцю.
Методологія та методика викладання модерн та джаз танцю.
Методологія та методика викладання європейських та латиноамериканських танців.
Теорія та практика балетмейстерської діяльності.
Зразки хореографії та аналіз хореографічних творів.
Педагогіка мистецької діяльності.
Наукові дослідження в мистецтвознавстві.
Музика в хореографічному просторі.
Хореографічна сценографія.

Викладацький склад кафедри: