Завідуючий кафедриБогатирьов Володимир Олександрович, доцент, канд. пед. наук.

Адреса: м.Рівне, вул. Котляревського, 16 (гурт. №2), ауд. 104; тел. 26-18-56.

Історична довідка

Створена кафедра режисури в 1971р. при Рівненському культурно-освітньому факультеті Київського державного інституту культури ім. О.Є. Корнійчука.

 З 1991 року отримала назву “кафедра театральної режисури”. За час існування кафедри її очолювали: Лопандя В.М., проф. Йсипенко М.К., Жилінський І.Ф., доц. Ільєв В.О., доц. Ігнатюк М.М, доц., к. п. н. Богатирьов В.О. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1998 року № 1978 та наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України від 14.01.1999р. №15/14 на базі Рівненського державного інституту культури, що ліквідувався, було створено Рівненський державний гуманітарний університет з новою структурою.

У різні роки на кафедрі працювали: доценти, кандидат мистецтвознавства В.Б. Данченко, кандидат філософських наук О.Д.Тушинський; заслужені працівники культури України В.П.Котов, Л.А.Кашперський, Т.М.Магадова; заслужені артисти України В.С.Дяков, О.П.Мосійчук; народні артисти України Н.Є.Ніколаєва,  А.І.Романюк.

За період свого існування кафедра випустила понад півтори тисячі спеціалістів, які працюють акторами і режисерами драматичних театрів та театрів ляльок  Рівного, Луцька, Львова, Дрогобича, Тернополя, Житомира, Чернівців, Івано-Франківська, Мукачева, Коломиї, ведучими теле-та радіо передач, викладачами училищ культури, шкіл мистецтв, гімназій.

Серед випускників кафедри – заслужена артистка України А.Шеремет (Чернівці), Народний артист України О.Якимчук, народний артист України В.Зінкевич (Луцьк), Заслужені артистки України Ю.Раденко, Л.Колосович (Львів), О.Павлова, А.Куделя, директор інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім..В.Стефаника, професор, кандидат історичних наук, Заслужений діяч мистецтв України А.В.Грицан, головний режисер Івано-франківського академічного театру ляльок В.Підцерковний, відомий естрадний співак, дипломант та лауреат пісенних конкурсів Л.Репета, директор Ужгородського українського  музично-драматичного театру О.Зайцев, директор Коломийського академічного драматичного театру Д. Чиборак, заслужена артистка України.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за кваліфікаціями: “актор драматичного театру” та “режисер драматичного театру” за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст.

Підготовка студентів протягом п’яти років передбачає вивчення, крім загальноосвітніх, низки професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Студенти вивчають: історію театру, костюму та побуту, образотворчого мистецтва, музики, теорію драми, сценарну справу. Серед спеціальних фахових дисциплін основне місце займає режисура та майстерність актора та дисципліни, оволодіння якими передбачає формування спеціальних навичок та умінь: сценічна мова, сценічний рух, фехтування, вокал, танець, техніка сцени та  художнє оформлення вистави, грим, постановка танцю у виставі, музичне оформлення вистави та ін.

Вихованці кафедри є постійними учасниками міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів: «Тернопільські театральні вечори», «Золота маска», «Ліхтар» та ін.

ПРОГРАМА ТВОРЧИХ
 КОНКУРСІВ

Кафедра театральної режисури Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 р. здійснює прийом студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за такими напрямами підготовки:

6.020201 «ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

Спеціалізації:

Режисура драматичного театру (денна, заочна форма навчання).

Акторське мистецтво драматичного театру (денна, заочна форма навчання з терміном навчання 4 роки).

З 2012 року буде проводитись набір на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю «Акторське мистецтво драматичного театру» з терміном навчання 2 роки денної та заочної форми навчання. 

Прийом документів та вступні іспити проводяться згідно з Правилами прийому до університету та вимогами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

Для вступників на кафедрі протягом року і перед початком іспитів проводяться творчі  консультації. Під час консультацій педагоги знайомляться з творчими даними та творчою програмою вступника, висловлюють рекомендації щодо можливості та доцільності його навчання за обраним напрямком.

Усі вступники названих спеціалізацій повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів та Правилами прийому.

Спеціалізація «Режисура драматичного театру»

Вступники на дану спеціалізацію повинні мати здібності до самостійного художнього мислення та вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення посідають акторські дані вступника, його педагогічні та організаторські здібності.

Творчі випробування з фаху передбачають:

1 етап – виконання літературних творів: 

– вступник повинен прочитати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин),

– вірш,

– байку.

– прочитати монолог з п’єси;

2 етап – здійснення режисерської розробки п’єси чи інсценівки за вибором вступника, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави.

Спеціалізація «Акторське мистецтво драматичного театру»

Творчі випробування з фаху передбачають:
 виконання літературних творів.
 – вступник повинен прочитати (за власним вибором) прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин),

– вірш,

– байку.

Бажано, щоб в репертуарі вступника були зразки як класичної, так і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон.

– прочитати монолог з п’єси;

– виконати пісню (народну або професійного автора);

– показати танець (народний, бальний або сучасний);

– за завданням комісії виконати етюд-вправу на доцільну органічну дію у запропонованих обставинах;

– пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей та загального культурного рівня вступника.

Література для вступників 

1.Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.

2.Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.

3.Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.

4.Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.

5.Королёв М. Искусство театра кукол. – Л., 1991.

6.Курбас Л. Березіль. – К., 1988.

7.Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.

8.Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. – М., 1968.

9.Неллі В. Про режисуру. – К., 1977. 

10.Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.

11.Смирнова Н. Искусство играющих кукол. – М., 1983.

12.Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.

13.Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.

14.Станіславський К. Етика. – М., 1961.

15.Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.

16.Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.

17.Эфрос А. Професия – режиссер. – М., 1979.

18.Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.

П’єси:
 Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 Франко І. Украдене щастя.
 Українка Леся. Лісова пісня.
 Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Медвідь. Базар.
 Куліш М. Патетична соната.
 Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 Толстой Л. Влада темряви.
 Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 Ібсен Г. Нора.
 Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

ФОТО ГАЛЕРЕЯ