Освітня програма “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” для здобувачів вищої освіти за ступенем Магістр

osv_prog_mag_023_obr_mist_dekor_restavr_20202

Освітня програма “Образотворче та декоративне мистецтво” для здобувачів вищої освіти за ступенем Бакалавр

osv_prog_bak_023_obr_mist_dekor_restavr_20202