галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

На ступінь “бакалавр” приймаються:
• випускники загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів) на базі повної середньої освіти;
• випускники навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійних ліцеїв та училищ, технікумів і коледжів відповідного профілю;
При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра для конкурсного відбору абітурієнтів зараховуються:
• історія України (сертифікат);
• українська мова та література (сертифікат);
• результати вступного випробування (творчий конкурс) – рисунок гіпсової голови (копії з класичних зразків: Антиной, Сократ, Сенека, формат А2)
• результати вступного випробування (творчий конкурс) – живопис (натюрморт з трьох-чотирьох побутових предметів з гіпсовою маскою, формат А2, гуаш, акварель)

Термін навчання – 4 роки. Форма навчання – денна та заочна.
На державній та платній основі (додаткова інформація про плату за навчання на сайті приймальної комісії РДГУ)

При вступі на навчання за освітньою програмою підготовки магістр” для конкурсного відбору абітурієнтів враховуються:
• результати фахового випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з історії та теорії образотворчого та декоративно-мистецтва;
• результати другого (практичного) етапу – виконання живописної роботи – портрет людини з натури етюдного характеру (формат А2, олійні фарби).
• екзамен з іноземної мови.

Термін навчання – 1,5 рік. Форма навчання – денна та заочна.
На державній та платній основі (додаткова інформація про плату за навчання на сайті приймальної комісії РДГУ)

2. Інформація про випускову кафедру

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва пройшла унікальний шлях становлення. Започатковувалася з кафедри українознавства Рівненського державного інституту культури (ректор – професор, заслужений працівник культури України І. Литвинчук) одночасно з утвердженням молодої демократичної держави, становлення та формуванням нових українознавчих та естетичних ідеалів. Водночас засівались зерна практичного набуття мистецького фаху, а тому найперше прислужилися досвідом знані як на Рівненщині, так і за її межами член Національної спілки художників України, професор, доктор мистецтвознавства Ю.П. Лащук, його учень – член Національної спілки художників України скульптор М.М. Йориш, заслужений майстр народної творчості України, вишивальниця М.В. Шевчук, членів Національної спілки художників України І.В. Токар, О.С. Охримик. При активній допомозі заслуженого діяча мистецтв України, професора М.В. Токар налагоджувалися зв`язки з Інститутом декоративно-прикладного мистецтва у Львові. Саме його досвід формування митця прислужив кафедрі. Майстер-класи академіка, лауреата Шевченківської премії Д.П. Крвавича були творчою лабораторією для формування секційних навиків з художньої кераміки, художнього текстилю, художніх виробів з дерева. Після першого атестування акредитації та ліцензування уже в структурі Інституту РДГУ в 2000 р. отримано право на державне замовлення за напрямом мистецтво (0202) щорічно по 30 чоловік на денну та заочну форми навчання. Вагомо, що довіру в цій експертній та фаховій радах засвідчив академік, ректор Національної академії мистецтв, лауреат Шевченківської премії, народний художник України А.В. Чебикін.
Упродовж десятиліть кафедру очолювали і формували досвідченні педагоги відомі в Україні діячі науки і мистецтва В.І. Маключенко, Б.М. Кир`янчук, С.І. Шевчук. З 2010 року мистецтвознавчу діяльність кафедри спрямовував заслужений діяч мистецтв України професор М.В. Токар – досвідчений фахівець, член Національної спілки художників України, яку належно визнано у різних містах світу (Парижі, Марселі, Бухаресті, Софії, Празі, Нью-Йорку, Делі, Москві). ЇЇ творча орієнтація, наполегливість вдало поєднувалась у визначенні майбутньої кафедри. З 2013 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент О.А. Сташук, який спрямовує роботу кафедри на розвиток як навчально-наукової, так і безпосередньо творчо-мистецької сфер діяльності.

Вдалим здобутком також стала успішно проведена акредитація та ліцензування для повторного здобуття права на освітню діяльність підготовки фахівців за ступенями «бакалавр» та «магістр» (2017 р.) Набуття фундаментальних знань та вмінь надалі підкріплюються здобуттям конкретних навичок роботи в матеріалі через спеціалізації «художня кераміка», «художні вироби з дерева», та «художній текстиль». Саме для цього є відповідні художні майстерні та кабінети. Для проведення майстер-класів, лекцій, підсумкових мистецьких аналізів виставок запрошуються відомі в Україні та Європі професори, доктори з мистецтвознавства з Києва Т.В. Кара-Васильєва (лауреат Шевченківської премії 2012 р.), Р.М. Селівачов, С.П. Сегеда та ін. Мистецький професіоналізм розвивають написанням дисертаційних досліджень молоді педагоги І.М. Локшук, В.Р. Павлунь, М.Ф.Голуб.

Звичайно, радує найбільше позитивний показник професійної підготовки – це мистецька якість творчих бакалаврських та дипломних робіт, відкритий захист їх щорічно відбувається у виставкових залах міста Рівного. Домінантою мистецьких творів студентів є висока майстерність виконання, набута інтелектуально-естетична довершеність, активне переосмислення філософських вчень та суспільних проблем.

Основне завдання професорсько-викладацького складу кафедри – це підготовка та виховання художника сучасного рівня, який повинен мислити та творити в контексті сьогоденного світового мистецтва спираючись на традиції національної культури.
Склад кафедри:
1. Сташук Олександр Андрійович – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор;
2. Шеретюк Руслана Миколаївна – заступник завідувача кафедри, доктор історичних наук, професор;
3. Шевчук Степан Іванович – кандидат філологічних наук, доцент;
4. Крайлюк Любов Валентинівна – кандидат мистецтвознавчих наук, доцент;
5. Чернюшок Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
6. Вернюк Ярослава Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
7. Ганжа Микола Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент;
8. Власюк Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
9. Підцерковна Ярослава Йосипівна – старший викладач;
10. Токар Іванна Василівна – старший викладач;
11. Чернієнко Віра Андріївна – старший викладач;
12. Локшук Ірина Миколаївна – старший викладач;
13. Павлунь Василь Ростиславович – старший викладач;
14. Антонюк-Коберська Наталія Миколаївна – викладач;
15. Воронюк Наталія Володимирівна – викладач;
16. Голуб Марина Федорівна – викладач.
Наукова робота
Педагогічний колектив кафедри виконує завдання з наукової та науково-творчої діяльності згідно директивних документів МОНМС України та рішень ректорату РДГУ. Викладачі кафедри приймають активну участь у проведенні науково-практичних конференцій як внутрішньо-університетського значення, так і всеукраїнських та міжнародних, у облаштуванні експедицій з вивчення матеріальної та духовної культур територій, потерпілої від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Шевчук С.І, Сташук О.А, Вернюк Я.С., Підцерковна Я.Й., Ченюшок О.В., Павлунь В.Р, Власюк О.П., Крайлюк Л.В. та ін.)
Над дисертаційними дослідженнями працюють такі викладачі:
1. Локшук Ірина Миколаївна – пошукувач на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Львівської національної академії мистецтв. Тема дисертаційного дослідження: «Художні тканини Рівненського Полісся кінця ХІХ-ХХ ст. (Історія. Типологія. Художні особливості)». Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Цимбала Лада Іванівна.
2. Павлунь Василь Ростиславович – аспірант-заочник Прикарпатського національного університету ім. Стефаника за спеціальністю «Образотворче мистецтво». Тема дисертаційного дослідження: «Художнє дерево Правобережного Полісся. Образна система, стилістика, орнаментика. Науковий керівник – професор, доктор мистецтвознавства Селівачор Р.М.
Готуються до публікації монографічні наукові праці членів кафедри Шеретюк Р.М., Сташука О.А., Шевчука С.І., Вернюк Я.С.
Творча та виставкова робота
Поряд із навчальною, навчально-методичною та науковою роботою кафедра працює і у галузі декоративно-прикладного мистецтва, що продиктовано специфікою навчальних програм та планів кафедри. Кожен викладач та кожен студент кафедри зобов`язаний працювати творчо, презентувати свої творчі роботи на різноманітних виставках та презентаціях. Так, кожного року у вересні-жовтні проводиться комплекс заходів до «Тижня кафедри», до міжнародного Дня студента проводяться виставкові заходи студентів кафедри. Традиційно творчі роботи студентів експонуються у відділах мистецтв Рівненської обласної наукової бібліотеки та обласної юнацької бібліотеки. Студенти представляють на огляд композиції з живопису, графіки, твори художньої кераміки, художнього текстилю та художні вироби з дерева.
Окрім того, упродовж року проводяться різноманітні представлення творчих досягнень кафедри з профорієнтаційною метою у школах, художніх школах та студіях образотворчого мистецтва, виставкових залах. Чи не найбільшим досягненням у творчій роботі є персональні виставки викладачів та студентів. Так, в останні роки проводили персональні виставки викладачі кафедри Віра Чернієнко, Іванна Токар, Олександр Сташук, Любов Крайлюк, студенти Дмитро Зеленський, Дмитро Молодик, Віталій Данильчук, Марія Гаврилюк, Ляхно Віта. В даний час готують персональні виставки ряд викладачів та студентів.
Згідно вимог болонської системи навчання стала інтенсивнішою увага до самостійної творчої роботи студентів, які неодмінно звітують творчими роботами перед громадськістю під час «Музейних гостин», спільних і персональних художніх виставках, у інших виставково-мистецьких заходах.

3. Яку кваліфікацію отримують випускники після отримання ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Випускники кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва здобувши вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», отримують диплом із зазначенням кваліфікації – Бакалавр декоративно-прикладного мистецтва.
Випускники кафедри, здобувши вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», отримують диплом із зазначенням відповідної кваліфікації – Художник-майстер декоративно-прикладного мистецтва, викладач.

4. Можливості працевлаштування (перелік посад та місць роботи)

Випускники кафедри працевлаштовуються згідно запитів державних та приватних організацій країни. Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» передбачає опанування двох напрямів майбутньої роботи – педагогічний та мистецький. Частина випускників, котра обирає педагогічний напрям – влаштовуються вчителями ЗОШ, ліцеїв, колегіумів, викладачами художніх шкіл, шкіл мистецтв, училищ, коледжів, інститутів, університетів, палаців дітей та молоді, керівникам гуртків образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Інші випускники кафедри працюють суто за мистецьким спрямуванням – художники державних підприємств та приватних організацій, дизайнери та графіки рекламних агенств, фотосалонів, комп`ютерних центрів, окремі відкривають власні майстерні, фірми, працюють художниками в різних галузях мистецтва.
Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3340 Лаборант (Освіта)
3340 Викладач-стажист
3476 Керівник аматорського колективу (з видами мистецтва)
2452.1 Мистецтвознавець (Образотворче, декоративно-прикладне мистецтво)
2452.2 Керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва
2452.2/25254 Художник народних художніх промислів
2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами)
2452.2/25229/82.1 Художник
3471 Художник-виконавець
3471 Колорист (Художник)
3471/25256/165 Художник-оформлювач
5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт

5. Контактні телефони
kafedradpm@ukr.net
Тел. (067) 93-34-447