для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3,4 курсів) галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 «Культурологія» на 2019-2020 н.р.

Вибіркові дисципліни. Кафедра культурології та музеєзнавства (rshu.edu.ua)

Графік  проведення індивідуальних консультацій професорсько-викладацьким складом

 кафедри культурології та музеєзнавства

Графік консультацій викладачів кафедри культурології та музеєзнавства ХПФ на 2020 -2021 н.р.