Освітня програма  “Культурологія” для здобувачів вищої освіти за ступенем Бакалавр

osv_prog_bak_034_kulturologia_2020

Освітня програма  “Культурологія” для здобувачів вищої освіти за ступенем Магістр

osv_prog_mag_034_kulturologia_2020

Освітня програма  “Музеєзнавство, пам’яткознавство” для здобувачів вищої освіти за ступенем Бакалавр

osv_prog_bak_027_muzeezn_pamiatko_2020

Освітня програма  “Музеєзнавство, пам’яткознавство” для здобувачів вищої освіти за ступенем Магістр

osv_prog_mag_027_muzeezn_pam_2020