Освітня програма  “Культурологія” для здобувачів вищої освіти за ступенем Бакалавр

osv_prog_bak_034_kulturologia_2020

Освітня програма  “Культурологія” для здобувачів вищої освіти за ступенем Магістр

osv_prog_mag_034_kulturologia_2020

Освітня програма  “Музеєзнавство, пам’яткознавство” для здобувачів вищої освіти за ступенем Бакалавр

osv_prog_bak_027_muzeezn_pamiatko_2020

Освітня програма  “Музеєзнавство, пам’яткознавство” для здобувачів вищої освіти за ступенем Магістр

osv_prog_mag_027_muzeezn_pam_2020

Освітня програма  “Менеджмент соціокультурної діяльності” для здобувачів вищої освіти за ступенем Бакалавр

osv_prog_bak_028_mskd_2017.pdf (rshu.edu.ua)

osv_prog_bak_028_mskd_2019.pdf (rshu.edu.ua)

osv_prog_bak_028_mskd_2020.pdf (rshu.edu.ua)

osv_prog_bak_028_mskd_2020

Освітня програма  “Менеджмент соціокультурної діяльності” для здобувачів вищої освіти за ступенем Магістр

osv_prog_mag_028_men_soc_kult_dij_20192.pdf (rshu.edu.ua)

osv_prog_mag_028_men_soc_kult_dij_2020.pdf (rshu.edu.ua)

osv_prog_mag_028_men_soc_kult_dij_2020