Індивідуальний план навчання здобувача в.о. ступеня бакалавр, Лавор М.О. (1 курс МСКД, 2020 )