Індивідуальний план навчання здобувача в.о. ступеня бакалавр, Бєлощук А.Ф. (1 курс МСКД, 2020 )