Договір про співпрацю з “Українсько-китайським центром розвитку культури і освіти”

Рівненський державний гуманітарний  університет (Україна) , представником  якого є Ректор проф. Постоловський Р.М. та “Українсько-китайський центр розвитку культури і освіти”, в особі представника Вей Лімін, громадянки Китаю уклали договір про співпрацю з організації та забезпечення набору громадян Китаю з метою навчання на Підготовчому відділенні Університету, а також підготоки бакалаврів, магістрів, докторів філософії, реалізації інших проектів, програм в освіт ній та науковій сферах.