Рейтинги студентів 1-5 курсів денної державної форми навчання за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії

Рейтинг 2017-18