КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ

Кафедра хореографії Рівненського державного гуманітарного університету (до 1998 р. – Рівненський державний інститут культури) ІV рівня акредитації – сучасна навчальна науково-творча структура.

Завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри

Лілія Михайлівна Савчин
Підготовка фахівців здійснюється за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр».

Студенти здобувають спеціалізації:

народна хореографія
сучасна хореографія
бальна хореографія
Випускники отримують кваліфікації:

бакалавр хореографії, балетмейстер, артист.

магістр хореографії , балетмейстер, викладач хореграфічних дисциплін.

Навчання проводиться:

за денною та заочною формами, за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і/або юридичних осіб.

Термін підготовки бакалаврів:

4 роки (на основі повної загальної середньої освіти);

2 роки (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спорідненої спеціальності);

3 роки (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з іншої спеціальності або на основі першого курсу бакалаврату).

Термін підготовки магістрів:

1 рік 5 місяців (на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зі спорідненої спеціальності);

1 рік 10 місяців (на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з іншої спеціальності).

Вступники складають вступні випробування

на здобуття ступеня бакалавра:

на основі повної загальної середньої освіти :творчий конкурс (виконання екзерсису класичного та народно-сценічного або класичного та бального, або класичного та сучасного танцю; показ хореографічної композиції); українська мова та література (сертифікат ЗНО); історія України (сертифікат ЗНО);
на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з будь-якої спеціальності або на основі першого курсу бакалаврату: фахове випробування;
на здобуття ступеня магістра

на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зі спорідненої спеціальності: фахове випробування, вступний іспит з іноземної мови;
на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з іншої спеціальності: фахове випробування, вступний іспит з іноземної мови; додаткове випробування.
Програми вступних випробувань розміщені на веб-сайті приймальної комісії університету.

Вартість навчання: (станом на 2017р.)
Денна форма навчання:
I курс бакалаврату – 15 500 грн. на рік.
І курс магістратури – 18 975 грн. на рік
Заочна форма навчання:
I курс бакалаврату – 11 625 грн. на рік.
І курс магістратури – 18 975 грн. на рік

Скорочений термін навчання (2р.):
див. на сайті університету (наказ про вартість навчання).

Перелік професійно орієнтованих дисциплін:

Мистецтво балетмейстера.

Історія та теорія музики.

Історія костюма.

Історія хореографічного мистецтва.

Основи режисури та акторської майстерності.

Основи класичного танцю.

Основи народно-сценічного танцю.

Теорія та методика викладання класичного танцю.

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю.

Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю.

Теорія та методика викладання історико-побутового танцю.

Теорія та методика викладання модерн танцю.

Теорія та методика методика викладання джаз та афро-джаз танцю.

Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю.

Композиція сучасного танцю та імпровізація.

Теорія і методика викладання європейських танців.

Теорія і методика викладання латиноамериканськихтанців.

Композиція європейських танців.

Композиція латиноамериканських танців.

Методика роботи з хореографічним колективом.

Методологія та методика викладання класичного танцю.

Методологія та методика викладання народно-сценічного танцю.

Методологія та методика викладання модерн та джаз танцю.

Методологія та методика викладання європейських та латиноамериканських танців.

Теорія та практика балетмейстерської діяльності.

Зразки хореографії та аналіз хореографічних творів.

Педагогіка мистецької діяльності.

Наукові дослідження в галузі хореографії.

Музика в хореографічному просторі.

Хореографічна сценографія.

Викладацький склад кафедри: