ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ “УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСНОВНІ ВИМІРИ “

25 травня відбудеться Всеукраїнська науково-практична конфренція в Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв “УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ОСНОВНІ ВИМІРИ”. Інформаційний лист додається.
Запрошення на конференцію- НАКККіМ