Студент ЗВЕРНИ УВАГУ!

 ЗВЕРНИ УВАГУ!

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА ІНФОРМУЄ

ПРО НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВСТУПУ у 2017 р. НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» та «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ І-ІІІ КУРСІВ!

Якщо Ви прагнете використати якнайбільше можливостей для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці, скористайтеся можливістю здобуття другої вищої освіти без ЗНО.

Для цього треба подати заяву до приймальної комісії про вступ на навчання за обраною спеціальністю і скласти вступний іспит з конкурсного предмету з найвищим ваговим коефіцієнтом, визначеним у правилах прийому 2017 року для цієї спеціальності.

За додатковою інформацією пропонуємо звертатися до працівників приймальної комісії: (вул. С. Бандери, 12, каб. 8; тел. (0362) 26-48-69; (0362) 63-45-77).

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖІВ!

Рівненський державний гуманітарний університет забезпечує підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі будь-якої спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста без ЗНО.

Для участі в конкурсі необхідно скласти фахове випробування і додаткове випробування з української мови та літератури.

За додатковою інформацією пропонуємо звертатися до працівників приймальної комісії (вул. С. Бандери, 12, каб. 8; тел. (0362) 26-48-69; (0362) 63-45-77).Інформація про підготовку до вступних випробувань надається за телефоном (26-04-44).

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ІV КУРСІВ!

У 2017 р. значно розширилися можливості студентів щодо здобуття повної вищої освіти. Ви можете продовжувати навчання за своєю спеціальністю і водночас здобути будь-яку іншу спеціальність та отримати ступінь магістра за двома спеціальностями.

Для участі в конкурсі необхідно скласти фахове випробування за обраною іншою спеціальністю, додаткове випробування (вступний іспит з ділової української мови), вступний іспит з іноземної мови (за умови вступу на навчання за двома спеціальностями вступний іспит з іноземної мови складається тільки один раз).

За додатковою інформацією про можливості підготовки до вступу та особливості вступу пропонуємо звертатися до працівників приймальної комісії (вул. С. Бандери, 12, каб. 8; тел. (0362) 26-48-69; (0362) 63-45-77).

ДО УВАГИ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ЗДОБУТИ ІНШУ ВИЩУ ОСВІТУ!

Рівненський державний гуманітарний університет забезпечує підготовку фахівців ступеня магістрана основі будь-якої спеціальності.

Для участі в конкурсі необхідно представити диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, скласти фахове випробування, додаткове випробування з ділової української мови, вступний іспит з іноземної мови.

В університеті передбачена безкоштовна підготовка до вступних випробувань.

За інформацією про особливості прийому вступників пропонуємо звертатися до працівників приймальної комісії (вул. С. Бандери, 12, каб. 8; тел. (0362) 26-48-69; (0362) 63-45-77).Інформація про підготовку до вступних випробувань надається за телефоном (26-04-44).