Матеріали на дистанційну форму навчання

Матеріали на дистанційне навчання факультету: 

Кафедра культурології та музеєзнавства:

Рецензування_та_Реферування

Методика_викладання_iсторико-кул_турологiчних_дисциплiн_для_3_курсу

Методика_викладання_IКД

Украiнський_авангард

Соцiологiя_культури

Семiотика_культури

Екскурсознавство_та_експозицiйна_робота_в_музеях Методика_викладання_К_i_М_дисциплiн_в_ВНЗ

Методика_викладання_iсторико-культурологiчних_дисциплiн

Фiлософiя_культури

Режисура_ХМД

Теорiя_культури_МАГIСТРИ

Зарубіжна культура

Історіографія культури України

Організація та методика культурологічних досліджень

Морфологiя_культури_МАГIСТРИ

КД_(II_к.)

Зарубiжна_культура

КД_(I_к.) Риторика_(I_к.)

Зарубiжна_культура

Перелік дисциплін Шолудько Н.Г.

Зарубіжна культура

Шолудько Н.Г.

Зарубіжна культура

Шолудько.

перелікзим2016-17

дистанційне інформ.-освіт. діяльність

дистанційне орг. відпочинку

дистанційне сучасна зар. культура

дисципліни, що читаються на потоках:

Педагогіка_Лекцiя_1 Педагогіка_Лекцiя_2 Педагогіка_Лекцiя_3 Педагогіка_Лекцiя_4 практичнi заняття з педагогіки РЕКОМЕНДОВАНА_ЛIТЕРАТУРА з педагогіки тестовi_завдання_з педагогіки

Українська культура дистанційне завдання для студентів спеціальностей: хореографія та театральне мистецтво

кафедра театральної режисури:

Актуальні проблеми режисури

Історія кіно

Історія масових театралізованих видовищ 

Основи мистецтвознавства

Режисура масових театралізованих видовищ

Українська і зарубіжна драматургія

Iсторiя театруУкраiни

Аматорські театри

Грим КонцепцiяСТМ

кафедра Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва:

Сташук О.А.1 Сташук О.А.3 Сташук О.А.2

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА Мистецтво ХІХ століття Мистецтво ХХ століття

Джеджера_К.В.АТ ОПП 

Теорія драми

Народні звичаї та обряди Звич.св.Обряди

Кафедра хореографії:

Збір та обробка танц.фольклору,

Історія хореогр.мистецтва

Менеджмент шоу-бізнесу

Мистецтво балетмейстера

Мистецтво балетмейстера, І курс

Мистецтво балетмейстера, ІІІ курс

Музика в хореогр.просторі

Педагогіка мист. діяльності

Теорія та практика балетм.діяльності, магістри